Cap a la Barcelona verda, la ciutat del benestar

Els espais verds urbans aporten valors ecològics essencials per a la ciutat, com la naturalitat, la varietat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge i la cultura

04/07/2020 00:44 h

Ajuntament de Barcelona

El verd urbà és riquesa vegetal, qualitat de vida i més benestar per a tothom. Per això, la ciutat avança cap a un model més naturalitzat als parcs i jardins, a favor de processos naturals i d’ecosistemes més equilibrats. Al Museu de Ciències Naturals s’ha instal·lat un terrat viu, un espai de 7.100 metres quadrats de divulgació i recerca sobre la vegetació autòctona de Barcelona.

El foment del verd és també un dels àmbits de la nova convocatòria de subvencions del clima per a projectes col·lectius, com també ho són l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible o la gestió de residus.

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com la naturalitat, la varietat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les relacions socials. A més, contribueixen a fomentar la biodiversitat animal a la ciutat, i sovint són l’única oportunitat per al veïnat de tenir contacte amb la natura.

Naturalització d’espais públics

Les accions de naturalització als parcs i jardins de la ciutat consisteixen a:

  • Passar de la gespa al prat natural o l’herbassar.
  • Fer sembra de baixa intensitat en prats florits d’interès especial per a la biodiversitat.
  • Crear tanques vegetals mixtes d’interès per a la biodiversitat.
  • Enriquir els marges dels horts amb plantes afavoridores de la biodiversitat.
  • Plantar rodals arbustius i arbres fruiters en gespes.
  • Eliminar les plantes invasores d’algunes àrees i restaurar-les amb espècies d’interès per a la biodiversitat.
  • ​Adaptar la vegetació al litoral marítim.

Cobertes verdes

Els terrats vius i les cobertes verdes també contribueixen a incrementar el verd i la biodiversitat, faciliten la reducció de la demanda energètica i promouen sistemes de producció energètica i aprofitament dels recursos naturals. Al Museu de Ciències Naturals, situat al Fòrum, s’ha instal·lat un terrat viu experimental de 7.100 metres quadrats. És la primera coberta verda d’aquest tipus que s’instal·la a la ciutat, i les persones que la visitin podran conèixer quin tipus de vegetació autòctona és més adient per a la ciutat i quines espècies creixien a Barcelona abans de la industrialització i l’ampliació urbanística del municipi.

Subvencions pel clima

Els espais verds de la ciutat contribueixen a mitigar els efectes del canvi climàtic i assolir els objectius que s’estableixen tant a la Declaració d’emergència climàtica com al pla Clima. Per potenciar la implicació ciutadana en aquest àmbit, ja està oberta la segona convocatòria de les subvencions pel clima 2020 per a projectes col·lectius. Les entitats interessades hi poden presentar les propostes fins al 26 de juliol. Al web Barcelona pel Clima trobareu tota la informació sobre les subvencions.