Els tràmits del padró, gratuïts i en línia

Empadronar-se a la ciutat, canviar les dades del padró o donar-se’n de baixa són tràmits sense cap cost per als ciutadans. El més còmode és concertar una cita prèvia en una de les oficines d’atenció ciutadana (OAC). A més, hi ha tràmits que es poden fer íntegrament per internet.

11/10/2019 17:01 h

Ajuntament de Barcelona

El Padró municipal d’habitants és el registre on consten tots els veïns i veïnes de Barcelona. Inscriure-s’hi és indispensable quan una persona s’estableix a la ciutat perquè constitueix una prova de la seva residència i li permet accedir a determinats serveis municipals.

Hi ha diversos tràmits relacionats amb el padró que es poden fer íntegrament per internet, com demanar un volant de residència o de convivència o un certificat d’empadronament signat pel secretari de l’Ajuntament de Barcelona. També podeu notificar un canvi de domicili o donar-vos d’alta al padró (sempre que no sigui una alta per naixement). A l’Oficina Virtual de Tràmits en trobareu tota la informació.

Altres gestions, com donar-se de baixa del padró, modificar-ne les dades o renovar-lo, en el cas dels ciutadans d’origen estranger, s’han de tramitar presencialment. Podeu adreçar-vos a qualsevol de les tretze oficines d’atenció ciutadana de la ciutat. Us recomanem que demaneu una cita prèvia; d’aquesta manera, el procés serà molt més àgil.

Al portal de tràmits trobareu tota la informació sobre aquestes gestions, com la documentació necessària o els terminis. Tots els tràmits relacionats amb l’empadronament són gratuïts. També ho és el telèfon 010, un servei en què us poden assessorar i reservar una cita prèvia en una OAC.

Feu clic aquí per consultar a la seu electrònica tots els tràmits relacionats amb l’empadronament.

Etiquetes associades a la notícia