Una oficina de transició energètica dirigida a la petita i mitjana empresa

En col·laboració amb la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), s’ha acordat la creació de l’Oficina de Transició Energètica, dirigida a les pimes i també a microempreses i autònoms. La perspectiva és que rebi entre 200 i 400 sol·licituds anuals d’assessorament i acompanyament per facilitar la transició energètica i l’assoliment real dels objectius associats a la sostenibilitat.

18/05/2022 14:25 h

Ajuntament de Barcelona

Els principals camps d’actuació del programa d’aquesta nova oficina es focalitzaran sobretot en l’assessorament tècnic, administratiu i financer i en l’acompanyament i el seguiment del projecte. També s’oferiran solucions tècniques en autoconsum fotovoltaic, aïllaments i tancaments, calefacció i climatització, energies renovables, domòtica i seguretat, i accessibilitat.

L’Oficina de Transició Energètica oferirà assessorament a les empreses que vulguin participar en el projecte MES Barcelona, un instrument engegat per l’Ajuntament per accelerar la transició energètica de la ciutat a partir de la inversió en plaques fotovoltaiques i en la rehabilitació energètica.

L’eficiència energètica és un repte global que cal assolir, atesos els efectes del canvi climàtic, el requeriment de fer un consum de l’energia més sostenible i l’objectiu de zero emissions que marca la Unió Europea per al 2050.

Mes informació aquí.