Més suport educatiu en horari extraescolar a alumnat en situació de vulnerabilitat

Els tres programes en horari extraescolar enfocats al suport educatiu, Èxit, Tangram i el reforç en anglès Speak Up, s’impulsen i arriben a 2.600 alumnes de centres educatius públics, majoritàriament de zones educatives amb més alumnat en situació de vulnerabilitat. El pressupost municipal és d’1,5 milions d’euros per al curs 2022-2023.

07/11/2022 17:47 h

Ajuntament de Barcelona

 

La previsió de participació en aquests programes és de 91 centres públics, dels quals 59 són de primària i 32 de secundària. L’impuls d’aquests programes municipals s’emmarca en la mesura de govern “Cap a una política de tardes en barris educadors”, que té per objectiu garantir un mínim de dues tardes amb activitats extraescolars per reduir les desigualtats en les oportunitats educatives més enllà del temps escolar.

Èxit

El programa Èxit ofereix acompanyament educatiu en horari extraescolar a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i de secundària. L’objectiu és que consolidi els aprenentatges i els hàbits de treball i ajudi en la transició de primària a secundària. Enguany hi participen 1.810 alumnes.

Speak Up 

Un programa que treballa per impulsar i millorar la fluïdesa oral en llengua anglesa i que es desenvolupa als centres d’educació secundària dues tardes a la setmana. El programa té el suport de l’Escola Oficial d’Idiomes Drassanes. En l’edició del curs 2022-2023 hi participen 640 alumnes. 

Tangram

El programa Tangram és un projecte d’acompanyament i empoderament educatiu per a infants i les seves famílies per promoure l’èxit escolar en educació primària, principalment en els cursos de primer i segon. L’objectiu és establir un vincle amb l’infant i oferir-li suport emocional i treballar les competències bàsiques a través del joc i d’eines visuals i manipulatives pel que fa a tot el que té a veure amb l’escola i també l’àmbit de fora de l’escola. En l’edició d’enguany hi participen 15 centres educatius i 150 alumnes.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades