Avenços municipals pel que fa a la transversalitat de gènere

L’estratègia per garantir l’equitat de gènere a la ciutat es va posar en marxa l’any 2015 i s’aplica a tota l’organització del consistori i totes les polítiques municipals.

21/01/2023 10:34 h

Ajuntament de Barcelona

La transversalitat de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la societat, posant atenció a la realitat diferenciada i desigual de les dones i els homes i dissenyant actuacions que s’hi adaptin o hi donin resposta. Esdevé un mètode per reduir les desigualtats de gènere que persisteixen a les nostres ciutats, per fer-les més habitables, feministes i justes.

Fites municipals

  • 2019: entra en vigor el Reglament per l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona.
  • 2022: s’aprova un decret d’alcaldia que desplega les unitats de transversalitat de gènere (UTG) i obliga a crear 40 UTG. Actualment hi ha 38 unitats creades i 51 referents en actiu a totes les àrees, districtes i organismes autònoms, així com a les societats mercantils municipals i entitats públiques empresarials.
  • 2021: el 69% dels processos participatius inclouen la perspectiva de gènere (davant el 3% del 2017).
  • 130 informes d’impacte de gènere elaborats des del 2016. El 84,7% del pressupost d’enguany analitzat (1,1 M€) és transformador de les desigualtats i quasi el 50% és considerat molt positivament transformador.
  • Més de 6.300 persones han obtingut alguna capacitació en matèria de gènere a l’Ajuntament des del 2016.
  • 1.517 clàusules de gènere incorporades a la contractació municipal entre el 2017 i el 2021.

Jornada “Polítiques feministes: perspectives i reptes”

Dimarts, 24 de gener, El Born Centre de Cultura i Memòria presentarà la jornada “Polítiques feministes: perspectives i reptes”, amb la participació de referents internacionals com la professora de sociologia Alice H. Cook; Myra Marx Ferree, membre del Departament d’Estudis de Gènere i Dones de la Universitat Wisconsin-Madison; Mieke Verloo, una de les precursores del concepte de transversalitat de gènere, o la referent europea en politologia feminista Emanuela Lombardo.

La trobada té per objectiu compartir experiències i debatre la transversalitat de gènere interseccional.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia