Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 29 d’octubre de 2021

El Ple del Consell Municipal del mes d’octubre ha aprovat una única proposició de l’oposició, la de Junts per Catalunya, que ha instat el Govern municipal a elaborar un informe sobre l’impacte del preu de l’energia i valorar mesures per compensar-lo. Les propostes d’ERC, Cs, el PP i BCN Canvi, en canvi, han estat rebutjades.

29/10/2021 16:30 h

Ajuntament de Barcelona

La proposició de Junts per Catalunya ha instat el Govern municipal a elaborar un informe sobre l’impacte del preu de l’energia en l’economia de les famílies, autònoms i pimes i l’estudi de possibles mecanismes per compensar-lo mitjançant les ordenances fiscals del 2022 o subvencions. S’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC, J×Cat, Cs, BCN Canvi i la regidora no adscrita, cap vot contrari i l’abstenció del PP.

Ciutadans ha instat el Govern municipal a defensar la disponibilitat en l’oferta educativa vetllant per la llibertat d’elecció de les famílies i per la màxima qualitat en l’educació, rebaixar ràtios i millorar el finançament per arribar progressivament a la gratuïtat de la plaça escolar. Aquesta proposta s’ha rebutjat amb els vots favorables de Cs, el PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC, J×Cat.

El Partit Popular ha presentat una proposició de condemna dels atacs violents i les agressions als membres dels cossos de seguretat i serveis d’emergències i en què reclama comparèixer com a acusació particular en el cas d’agressions a agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de J×Cat, Cs, el PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita, el vot contrari de BComú i el PSC i l’abstenció d’ERC.

Barcelona pel Canvi ha proposat crear un centre municipal de referència i suport a la família que ofereixi un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar físic, psicològic i social en les diferents etapes del cicle vital. La proposta ha quedat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita, i els vots contraris d’ERC, BComú i el PSC.

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposta amb contingut de declaració institucional en què insta el Govern municipal a renegociar amb el Govern espanyol el finançament d’infraestructures culturals i científiques i establir nous paràmetres de col·laboració i finançament tant per als centres nacionals com per al conjunt de l’activitat cultural de referència amb seu a Barcelona. ERC, J×Cat i Cs hi han votat favorablement, BComú i el PSC hi han votat en contra i el PP, BCN Canvi i la regidora no adscrita s’han abstingut de votar. Això ha produït un empat tècnic en 18 vots que s’ha resolt amb el vot de qualitat contrari de l’alcaldessa. La proposta ha quedat rebutjada.