Què es fa al subsol de la via Laietana?

Les obres de la via Laietana són una de les intervencions més complexes dels últims anys. Sota l’asfalt, l’organització de túnels i galeries del 1912 ha quedat obsoleta i actualitzar-ho no és una tasca fàcil. Els treballs duraran 21 mesos: caldrà actualitzar els col·lectors, les canalitzacions d’aigua i de gas i les connexions d’electricitat, telefonia i comunicacions.

18/09/2023 15:14 h

Ajuntament de Barcelona

Les obres de la via Laietana han entrat en una segona fase aquest setembre i els treballs duraran 21 mesos. És una de les intervencions més complexes dels últims anys, amb una actualització definitiva del subsol.

Sota l’asfalt de la via Laietana encara hi ha la mateixa organització ideada l’any 1912: el túnel de l’L4 de metro i, a banda i banda, dos col·lectors (clavegueres) i dues galeries de serveis per on passen el gas, l’aigua, l’electricitat i les telecomunicacions de la zona. I aquí hi ha el primer entrebanc. Les galeries no són visitables i, tot i que se sap aproximadament quins serveis contenen, cal identificar amb precisió per a què serveix cada cable o canonada per decidir si es manté o s’elimina.

Reparacions als col·lectors i trasllat dels serveis d’aigua i gas

Cal reparar les parets internes dels col·lectors i, com que són a tocar de les façanes, afectaran el pas dels veïns i veïnes per les voreres. És per això que els vianants hauran de passar per la calçada central amb barreres que els protegeixin del trànsit. També caldrà obrir rases a tocar de les façanes per traslladar els serveis d’aigua i gas fora de les galeries i posar al dia els trams que estan obsolets. Cal coordinar-se amb les companyies, que són les responsables de posar les canonades.

Les galeries de serveis, obsoletes, s’eliminen

Usar galeries per fer-hi passar serveis és un mètode obsolet, però l’únic espai on es poden ubicar definitivament els serveis d’electricitat, telefonia i comunicacions és on ara mateix hi ha les galeries. Primer, caldrà construir uns tubs provisionals entre el metro i les galeries per poder-les demolir i, finalment, posar els tubs definitius al mateix lloc. I, si amb tot aquest moviment no n’hi hagués prou, hi ha una altra complicació: no es poden traslladar per trams els serveis d’electricitat, telefonia i comunicacions. Cal substituir tot el llarg de tub i cal fer-ho en el menor temps possible. Les línies donen servei al veïnat, establiments i comerços. Quan s’hagi pogut comprovar amb les companyies que les noves connexions funcionen, s’eliminaran els tubs provisionals i haurà arribat el moment de concentrar totes les actuacions a la superfície.

Una via Laietana que connecta barris

Quan s’acabin les obres, s’hauran urbanitzat també els entorns de les places de Correus i d’Idrissa Diallo i l’aspecte de la via Laietana haurà canviat amb:

  • Voreres de fins a 4 metres al llarg de tot el carrer
  • Passos de vianants més amples
  • Nou enllumenat a les façanes
  • Carrils bici en tots dos sentits, segregat de pujada i compartit amb el bus de baixada
  • Un sol carril de baixada per als vehicles privats

Trobareu tota la informació de les obres de la via Laietana i les afectacions a la mobilitat al web https://ajuntament.barcelona.cat/obres/ca/via-laietana.