Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals