Tira endavant l’increment de la contractació social

En el marc dels esforços per impulsar la contractació social, el consistori ha donat llum verda al decret de contractació social per a aquest any, que fixa en 10 milions d’euros el percentatge mínim de contractació amb reserva social. Alhora s’han adoptat les primeres mesures per compensar els centres especials de treball i les empreses d’inserció per l’impacte que ha tingut l’augment del salari mínim interprofessional en els contractes vigents. També s’ha aprovat una instrucció interna per millorar els procediments administratius en matèria de contractació social.

17/05/2019 14:49 h

Ajuntament de Barcelona

L’any 2018, la xifra de contractació social s’havia fixat inicialment en 9 milions d’euros, però al final de l’any va situar-se en 10,3 milions. Per aquesta raó, el percentatge mínim de contractació amb reserva social per al 2019 s’ha establert en 10 milions.

Segons el decret aprovat, la Gerència municipal fixarà ara la distribució d’aquesta reserva entre els diferents departaments. La Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable serà l’organisme que verificarà el compliment d’aquestes mesures.

Increment del salari mínim interprofessional

L’augment del salari mínim interprofessional aprovat pel Govern de l’Estat ha tingut un impacte en els contractes vigents actualment amb els centres especials de treball i les empreses d’inserció, ja que el preu va determinar-se tenint en compte unes condicions salarials que ara han canviat. Aquest impacte ha afectat especialment Parcs i Jardins (aproximadament 149.000 euros), Barcelona Activa (25.000 euros) i Tersa (16.000 euros).

Per mitigar aquest impacte, s’ha redactat i aprovat una primera mesura d’urgència per compensar els centres especials de treball i les empreses d’inserció. A més, l’Ajuntament reclama que altres administracions públiques també posin en marxa accions especials per compensar l’increment del salari mínim en l’àmbit de la contractació social.

Millora dels procediments de contractació reservada

En el marc de l’esforç per millorar els procediments de contractació social, s’ha portat a terme un treball cooperatiu amb diferents àrees municipals i amb entitats representatives de l’economia social i el sector de la discapacitat per elaborar una instrucció interna sobre contractació reservada.

La instrucció municipal vol limitar en un màxim del 35% el criteri del factor del preu en la contractació i donar pautes per ajudar a valorar els projectes d’inserció i acompanyament més enllà de l’oferta econòmica.

El Servei d’Assessorament per a la Implementació de la Reserva Social, impulsat conjuntament amb Barcelona Activa, donarà suport a l’hora d’aplicar la nova instrucció; a més, aquest mes posarà en funcionament un directori en línia d’empreses d’economia social.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia