Eleccions del 9 de juny: col·legi electoral, mesa electoral i tràmits urgents

El 9 de juny hi ha eleccions al Parlament Europeu. L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat 299 col·legis electorals i 1.688 meses. El nombre d’electors en aquesta convocatòria és d’1.107.208, una xifra que inclou espanyols i comunitaris que han demanat el vot.

07/06/2024 08:30 h

Ajuntament de Barcelona

Quin col·legi electoral em correspon per anar a votar a Barcelona?

Reviseu la targeta censal abans d’anar a votar. Si voleu saber on heu de votar, podeu consultar-ho trucant al telèfon 010 o en el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, el cens electoral està format per persones espanyoles i per persones d’altres estats membres de la Unió Europea residents a la ciutat que es van inscriure prèviament, abans del 30 de gener, per poder participar en aquests comicis.

Per consultar el cens, cal disposar, com a mínim, de mitjans d’identificació de nivell baix (PIN o IdCat Mòbil) o de nivell mitjà (certificat digital) i sol·licitar-ho al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

En el cas que us hagin nomenat membre d’una mesa electoral, també us indicarà el càrrec. En trobareu més informació a

Com puc saber si m’han nomenat membre d’una mesa electoral a Barcelona?

Per saber si us han nomenat membre d’una mesa electoral i quin càrrec us correspon, podeu trucar al telèfon 010 o consultar-ho a través d’aquest tràmit.

En trobareu més informació a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001307

Què cal tenir en compte?

A l’hora de votar és imprescindible portar l’original del document d’identificació personal amb fotografia (DNI, NIE, passaport o permís de conduir), que és vàlid tot i que estigui caducat.

Tràmits d’urgència

Durant la jornada electoral, l’Oficina d’Atenció Ciutadana Monumental (al carrer de Sicília, 216-218) obrirà de 9.00 a 19.00 hores per atendre tràmits d’urgència, donar informació general sobre les eleccions, com ara l’horari de les votacions, resoldre consultes dels ciutadans sobre on han de votar i expedir volants d’empadronament per a les persones que consten al padró municipal abans de la data de tancament del cens electoral i que per algun motiu no hi apareixen. En aquest darrer cas, la persona afectada ha d’anar a l’INE, que es reserva la potestat d’expedir el certificat perquè pugui votar.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades