Pla de mobilitat per a la celebració de la Copa Amèrica de vela

Es garanteix l’accés del veïnat i dels serveis a la zona de l’esdeveniment en tot moment. Es recomana que els visitants hi accedeixin a peu, en transport públic o en bicicleta els dies de la competició.

11/06/2024 09:12 h

Ajuntament de Barcelona

La 37a edició de la Copa Amèrica de vela tindrà lloc a Barcelona entre el 22 d’agost i el 27 d’octubre, i es preveu que la competició, la més important del món de la nàutica esportiva, atregui una gran quantitat de visitants.

L’Ajuntament i el Port, de manera conjunta amb l’organització de l’esdeveniment, han elaborat un pla de mobilitat per donar resposta a la previsible afluència de persones que es desplaçaran per aquesta zona de la ciutat.

A peu

Sempre que sigui possible, es recomana desplaçar-se de manera prioritària a peu. S’instal·larà una senyalització específica d’orientació per a vianants i es duran a terme diverses obres d’adequació de recorreguts, com arranjament de passos i millores en la semaforització.

Per facilitar els desplaçaments s’està preparant una edició especial de “Com s’hi va”, el cercador de rutes municipal, on es mostraran les afectacions de mobilitat, així com les recomanacions de desplaçament durant el temps que duri la competició.

Reforç del transport públic

El transport públic arribarà a tots els punts de l’esdeveniment sense limitacions i es reforçarà els dies de competició en què es prevegi més afluència d’espectadors. És el cas de l’L4 de metro i les línies de bus D20, V15, V19, V21, V23, V25, V27, H16 i 47.

També s’implantarà un nou carril bus doble al carrer de Trelawny, entre el passeig Marítim i el carrer del Doctor Aiguader. Els treballs s’executaran a principis de juliol.

Pel que fa als taxis i VTC (amb reserva o passatge), el pas estarà garantit. Els autocars discrecionals també podran desplaçar-se per la zona per encotxar i desencotxar el passatge, sense estacionar.

Desplaçaments en bicicleta o VMP

Les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal podran accedir a la zona, on s’implantaran quatre aparcaments segurs amb prop de 400 places. També es reforçarà el servei de Bicing i es posaran en marxa dos nous estacionaments temporals. Un dels itineraris recomanats per arribar a la Barceloneta serà el nou carril bici que s’està acabant al passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona.

Restriccions del vehicle privat

L’ús del vehicle privat podrà estar restringit segons les dates, les hores i l’afluència de visitants. Les persones que visquin o treballin a la Barceloneta o que disposin d’una plaça d’aparcament al barri (àrea verda o aparcament públic o privat) disposaran d’una acreditació específica sense cap classe de limitació.

Per als no residents, s’habilitaran aparcaments dissuasius a la zona del Fòrum i a la Fira de Barcelona de l’Hospitalet i es posaran en marxa busos llançadora que els connectaran amb la zona de la competició. Es permetrà el pas de motos i ciclomotors, i es crearan noves zones d’estacionament als entorns.

Distribució de mercaderies

Els vehicles de distribució urbana de mercaderies també podran circular sense restriccions. Es gestionaran temporalment nous espais de càrrega i descàrrega i se n’incrementarà l’horari, de 7.00 a 21.00 hores, per compensar les possibles restriccions durant la competició.

Tota la informació actualitzada es podrà consultar a la pàgina específica sobre la mobilitat durant la Copa Amèrica.

Etiquetes associades a la notícia