Atorgament provisional de subvencions a les associacions de comerciants dels mercats

11/07/2022 14:19 h

Ajuntament de Barcelona

Divendres es va publicar al BOPB l’atorgament provisional de les subvencions a les associacions de comerciants dels mercats municipals per a l’any 2022.

En aquest anunci es pot consultar la base de despeses subvencionables sol·licitada per part de cada mercat, el resultat de la valoració, la resolució i l’import total atorgat, entre d’altres.

Un cop finalitzat el període d’al·legacions -que és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB- s’iniciaran les gestions pertinents per a la publicació i l’atorgament definitiu.

Etiquetes associades a la notícia