Aturada la construcció il·legal d’infrahabitatges a la Bordeta

La Guàrdia Urbana ha paralitzat la construcció de petits habitacles residencials en un local del carrer de la Constitució, 114, al districte de Sants-Montjuïc, perquè no compleix els requisits legals per garantir el dret a un habitatge digne.

25/09/2018 15:55 h

Ajuntament de Barcelona

La inspecció municipal ha determinat que els promotors pretenien habilitar allotjaments tipus càpsula de menys de tres metres quadrats amb zones comunes que afavorien l’amuntegament de residents en unes condicions inadequades i que no s’ajusten a la legislació vigent.

A més, s’han detectat irregularitats en els permisos dels treballs. Els promotors només disposaven d’un assabentat d’obres i no d’un comunicat d’obres o una llicència d’obra major, necessaris per canviar la distribució del local que s’estava desenvolupant.

L’habitatge, un dret com una casa

El 94% dels barcelonins i barcelonines considera que hi ha un problema d’habitatge a la ciutat, i un de cada dos qualifica de greu aquest problema. Per fer-hi front, la ciutadania demana accions per ajustar els preus i per incrementar l’oferta d’habitatge social.

En aquesta línia s’ha desenvolupat el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, que inclou, entre altres, la construcció de més de 4.500 pisos de lloguer assequible a la ciutat. Aquests allotjaments els gestionarà el futur operador d’habitatge assequible que es crearà a través d’un concurs públic.

A més, ja estan en marxa els primers projectes del nou model de pisos d’estada temporal del programa APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals), que pretén donar resposta a situacions d’emergència habitacional.

D’altra banda, l’acord entre entitats i grups polítics perquè el 30% dels nous habitatges siguin protegits permetrà que els promotors immobiliaris privats es corresponsabilitzin pel que fa a la protecció del dret a l’habitatge digne, i la partida pressupostària del Consorci de l’Habitatge reforçarà la inversió en lloguer assequible amb 64 milions addicionals.

Etiquetes associades a la notícia