Augmenten els serveis per retirar els nius de vespa asiàtica

Aquest any hi ha hagut més casos i s’han resolt un total de 292 incidències relacionades amb els nius de vespa asiàtica que es troben a l’espai públic de la ciutat i que suposen un risc per a la biodiversitat local. És una espècie invasora perjudicial per a espècies autòctones, però, tot i l’alarma que pot causar, el risc que té per a les persones no és superior al de la resta de vespes autòctones.

05/12/2021 10:06 h

Ajuntament de Barcelona

Quan un ciutadà o ciutadana o la Guàrdia Urbana comunica la presència d’un niu de vespa velutina, s’activa el dispositiu municipal per fer una inspecció i coordinar l’actuació per retirar i eliminar els nius amb l’ajuda d’altres serveis com Bombers, TMB o Parcs i Jardins.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que posa en perill la vida d’altres insectes del nostre ecosistema, com les abelles de la mel, de les quals s’alimenta. En totes les zones on s’ha introduït hi ha hagut un moment àlgid de creixement, que és en el qual es troba ara la ciutat. Les actuacions que es fan són reactives, ja que l’estratègia de control de la població per prevenir l’eclosió d’aquesta espècie és competència de la Generalitat.

Què heu de fer si trobeu un niu de vespa asiàtica?

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans, que poden tenir més de mil exemplars i estan situats generalment en un lloc elevat, tot i que també es poden trobar a terra). Quan es troba un niu a l’espai públic de la ciutat, cal trucar al telèfon 900 226 226. Si es tracta d’un niu en un espai privat, és la propietat qui ha de fer-se càrrec de la retirada i posar-se en contacte amb una empresa especialitzada en apicultura.

La perillositat de la vespa velutina no és superior a la de la resta de vespes autòctones. Si no se la molesta no ataca les persones. Per tant, és important no manipular el niu en cap cas i mantenir sempre una distància prudencial. En cas de picada cal actuar de la mateixa manera que amb una picada de qualsevol insecte, o bé trucar al 061 en cas que s’hagi produït més d’una picada, si la picada ha estat dins la boca o en cas d’al·lèrgia a aquesta vespa (o de no saber si s’hi és al·lèrgic).

Més informació

Etiquetes associades a la notícia