La pacificació de Pere IV avança cap al Besòs

La reurbanització del carrer de Pere IV per convertir-lo en un eix cívic i patrimonial continuarà a partir del mes d'abril amb la remodelació del tram comprès entre la rambla de Prim i el carrer de Josep Pla, als barris del Besòs-Maresme i de Provençals del Poblenou. El projecte dona prioritat als vianants amb l'ampliació de les voreres i la renovació del mobiliari urbà i de l'arbrat.

07/12/2017 13:31 h

Ajuntament de Barcelona

Un cop acabats, l’estiu passat, els treballs en el primer tram de la via, entre el carrer de Roc Boronat i el carrer de Bilbao, la Comissió de Govern ha aprovat la segona fase del projecte de remodelació, que inclou el tram comprès entre la rambla de Prim i el carrer de Josep Pla.

Aquesta actuació preveu recuperar espai per als vianants, amb voreres més amples i agradables (d’uns 15 metres les del costat muntanya i 5,45 metres les del costat mar), la plantació de til·lers, la instal·lació d’enllumenat i de mobiliari urbà nous i l’adaptació dels passos de vianants i de la senyalització.

Amb aquesta transformació la nova calçada tindrà un carril de circulació en direcció Besòs, un carril de serveis destinat a la càrrega i la descàrrega o a l’aparcament de motos i un carril bici bidireccional segregat que permetrà garantir una bona convivència entre els vianants, els ciclistes i els vehicles motoritzats, així com la seva seguretat.

Les obres, que tenen un pressupost de gairebé 6 milions d’euros, començaran el mes d’abril del 2018 i duraran 10 mesos.

Una transformació amb veïns i veïnes

La reconversió integral de l’Eix Pere IV va molt més enllà de la transformació urbana, i vol convertir aquest carrer en un pol d’atracció d’activitat social, cooperativa i econòmica que doni prioritat a entitats i empreses vinculades al territori i que revitalitzi el patrimoni industrial i la identitat històrica del barri i des del barri.

El Districte de Sant Martí col·labora amb veïns i entitats de la Taula Eix Pere IV per definir els diferents projectes que formen part de la transformació de l’eix, com la reurbanització del carrer de Pere IV, la recuperació de La Escocesa, on es construiran habitatges i equipaments públics, o la transformació de l’antic cinema Pere IV, que serà un nou centre sociocultural i i la nova seu del Districte.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades