Balanç del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2017

Des de la seva posada en marxa amb l’aprovació en Plenari el juliol del 2016, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella ha treballat per la consolidació dels objectius que es plantejaven en la pròpia introducció del Pla

05/06/2018 16:23 h

Xènia Olivart

Des de la seva posada en marxa amb l’aprovació en Plenari el juliol del 2016, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella ha treballat per la consolidació dels objectius que es plantejaven en la pròpia introducció del Pla:

L’horitzó imaginat és un nou model econòmic per als nostres barris: un model d’economia plural, diversa i sòlida, tant en sectors d’activitat com en matèria de distribució de riquesa, que tingui com a raó de ser la satisfacció de les necessitats del veïnat dels nostres barris i de la nostra ciutat.

Al 2017 va veure la llum la convocatòria de subvencionsImpulsem el que Fas”, amb una despesa de més de 700.000€ per a projectes de Ciutat Vella, es va obrir el Punt de Defensa de Drets Laborals, es va començar el servei de Dinamització socioeconòmica per a col·lectius d’origen pakistanès i bengalí i es va dissenyar i iniciar el Banc de Recursos per a mancomunar material a tot el Districte. El passat 29 de maig es van explicar aquests i altres projectes en la sessió plenària de rendició de comptes de 2017.

La Regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va obrir la sessió de presentació de l’Informe Anual del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2017 ubicant el PDE en una política àmplia que busca regular (Pla d’Usos) i controlar (Pla d’Inspeccions) l’activitat econòmica al territori per tal de procurar la pluralitat, sostenibilitat i convivència. Va destacar alguns projectes com la convocatòria de subvencions “Impulsem el que Fas”, amb una despesa de més de 700.000€ per a projectes a desenvolupar a Ciutat Vella durant 2017 i 2018, l’obertura del Punt de Defensa de Drets Laborals a l’octubre de 2017 i que porta més de 200 assessoraments realitzats (tant individualment com en format grupal), en ritme creixent, així com el nou servei de Dinamització socioeconòmica per a col·lectius d’origen pakistanès i bengalí, realitzat de la mà del Pla de Barris Raval Sud – Gòtic Sud, el nou Banc de Recursos de Ciutat Vella, el programa pilot al 2017 d’Assessorament Comercial (i que al 2018 s’ha consolidat com a Comerç a Punt) o el disseny de la convocatòria Baixos de Protecció Oficial – Local Local, que posa 9 locals municipals a disposició de projectes que desenvolupin activitat econòmica necessària per al territori, emmarcada en el PDE.

L’equip tècnic de la Direcció de Comerç i de Barcelona Activa va donar dades resumides d’aquests i altres intervencions engegades al 2017 i equips dels diferents projectes i entitats van explicar breument l’experiència de cadascun d’ells. Sanja Rahim de Migrastudium en relació al servei de dinamització socioeconòmica per a col·lectius d’origen pakistanès i bengalí, Caterina Pons i Núria Juaneda de la Fundació Bayt al-Thaqafa sobre el projecte subvencionat dins de la convocatòria “Impulsem el que fas”, Joana Badia, advocada del Punt de Defensa de Drets Laborals, i Francesc Dalmau d’Itaka, entitat que gestiona el Banc de Recursos, van compartir amb la resta d’assistents el punt en què es troba cadascun dels projectes o serveis.

L’informe complert del Pla de Desenvolupament Econòmic es pot consultar en aquest enllaç.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella està impulsat pel Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa i en col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament dedicades a la promoció econòmica i el desenvolupament social, com Direcció de Comerç, Direcció de Turisme o l’Equip Tècnic del Pla de Barris.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades