Banc de bones pràctiques de Drets Socials

05/12/2016 13:33 h

Jesús Martínez

Què és el banc de bones pràctiques?

El banc d’experiències i bones pràctiques recull un conjunt de bones pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials tant de gestió interna com de prestació de serveis, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer sector o amb d’altres administracions.

Es pretén, per una banda  donar visibilitat a la feina útil que dóna resultats satisfactoris, posant en valor el saber i la experiència  dels i les professionals, però també fer que la bona pràctica creixi a partir de l’aprenentatge generat en tot el procés, és a dir  des que es presenta al Banc fins que finalment es fa una devolutiva als i les professionals que la impulsen com a final del procés.

El Banc de Bones Pràctiques no es concep amb la idea d’espai estàtic on emmagatzemar documents, sinó amb la idea d’un viver dinàmic d’aprenentatge i de creixement on s’aprèn, s’elaboren i intercanvien experiències i idees.

 

Què és una bona pràctica?

Conjunt coherent d’accions útils, rellevants i significatives, (experiències, projectes, activitats, actuacions, metodologies, eines de treball, etc.) que han obtingut bons resultats  en un determinat context i que s’espera, que en contextos semblants, se n’obtinguin similars resultats. Aquestes bones pràctiques poden servir de guia i orientació a professionals i/o tècnics que volem posar en marxa o millorar projectes o accions concretes.

Per que una bona pràctica s’esdevingui com tal ha de tenir incorporats un conjunt de criteris tècnics de qualitat que la fan mereixedora d’aquest reconeixement.