Barcelona, ciutat amigable amb la gent gran

S’engega el pla “Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans 2022-2030” per aconseguir una ciutat que promogui l’autonomia de la gent gran amb els serveis, equipaments i suports necessaris perquè puguin triar una forma de vida que s’ajusti millor als seus valors. A Barcelona hi viuen gairebé 350.000 persones de més de 65 anys, un 21,1% del total de la població.

02/01/2023 14:49 h

Ajuntament de Barcelona

Un total de 26 iniciatives en un primer pla d’accions per donar resposta als principals reptes per fer de Barcelona una ciutat realment amigable amb la gent gran, com són la soledat no desitjada, la longevitat, la transformació digital, les cures, les relacions intergeneracionals i l’accessibilitat.

Per donar resposta als reptes detectats, el pla “Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans” s’estructura en els cinc eixos següents:

  • Empoderament, respecte i bon tracte
  • Erradicació de la soledat
  • Relacions intergeneracionals
  • Participació cívica i social
  • Espais, equipaments i serveis

El pla es va presentar al Consell Assessor de la Gent Gran per deliberar sobre ell i debatre’l de manera participativa. A partir del Compromís Barcelona amigable amb les persones grans, totes les parts implicades es comprometen a desenvolupar-lo en el seu àmbit d’intervenció.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades