Primera pedra d’un nou edifici d’habitatge públic de lloguer de 155 pisos a Sant Martí

En marxa la construcció d’una nova promoció d’habitatge públic de lloguer al barri de Provençals, al Poblenou. Es tracta de la promoció pública més important al districte de Sant Martí i una de les principals de tota la ciutat, ja que hi podran viure més de 300 persones. Disposarà de 155 habitatges, 80 dels quals es destinaran a pisos amb serveis per a gent gran, 80 a lloguer social i 15 a allotjaments per a emergències socials.

14/10/2021 17:05 h

Clara Cardona Capdevila

Tots els habitatges de la promoció seran de lloguer, una aposta clara de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per tal que tota la inversió en habitatge serveixi per ampliar el parc públic de manera permanent i evitar-ne la privatització en el futur.

La promoció pública,  situada al carrer de Veneçuela, entre els carrers de Josep Pla i l’Agricultura, es troba en una zona de transformació amb iniciatives com la conversió en un eix verd del carrer de Cristóbal de Moura. La inversió municipal per a aquest edifici és de 21,5 milions d’euros, i la previsió és que les obres durin uns 20 mesos.

El projecte arquitectònic, a càrrec de la UTE formada per Peris Toral Arquitectes SCCP i Eletresjota Tècnics Associats SL, es caracteritza per la sostenibilitat energètica a partir de dues estratègies principals: un atri bioclimàtic i l’ús d’una estructura prefabricada. A l’hivern l’atri funcionarà com a captador solar i coixí tèrmic per augmentar deu graus la temperatura dels habitatges. A l’estiu servirà de xemeneia solar que farà augmentar la velocitat de l’aire i reduirà tres graus la sensació tèrmica. D’altra banda, l’ús d’una estructura a partir d’elements de formigó prefabricats permet optimitzar la construcció i reduir a la meitat la quantitat de formigó necessari per metre quadrat i, per tant, les emissions de CO2 de l’edifici.

Sant Martí, un districte amb prop de mig miler d’habitatges públics en marxa

Actualment l’Ajuntament té en marxa o està a punt d’iniciar la construcció de 495 habitatges públics al districte de Sant Martí, el 95% dels quals seran de lloguer, i la resta, en dret de superfície. A més de la promoció que s’inicia avui al carrer de Veneçuela, hi ha 9 promocions més que es troben en la recta final. Les dues promocions del barri del Besòs i el Maresme, que consten de 75 i 54 habitatges, ja tenen els treballs molt avançats, i els APROP de les Glòries, amb 42 habitatges, estan en obres a fàbrica. A més, estan a punt d’iniciar-se les obres d’un edifici de 18 habitatges al carrer de la Ciutat de Granada, al parc i a la llacuna del Poblenou, i a l’estiu es van resoldre els concursos de projecte i obra dels quatre edificis d’habitatges industrialitzats al Besòs i el Maresme i a la Verneda i la Pau, d’un total de 151 pisos.

A aquestes promocions cal afegir-hi els 343 habitatges finalitzats en els darrers anys. L’última, la del cohabitatge de La Balma, al Poblenou, amb 20 habitatges; l’edifici de 68 habitatges en dret de superfície a la plaça de Dolors Piera, situada a la superilla del Poblenou; la promoció de lloguer de Tànger, amb 67 habitatges; els 105 habitatges per a gent gran de la Ciutat de Granada, a tocar de les Glòries, i l’edifici de 83 habitatges en diferents règims de tinença al carrer de Pere IV, al barri de Provençals.

Una altra estratègia de l’Ajuntament per ampliar el parc públic d’habitatge, a Sant Martí i la resta de la ciutat, ha estat l’adquisició i mobilització d’habitatges del mercat privat per al lloguer social. Del juny del 2015 al 31 d’agost del 2021 s’han adquirit 785 habitatges, resultat de la suma de 222 habitatges adquirits individualment i 563 habitatges de 30 finques senceres adquirides, 44 dels quals a Sant Martí. Aquesta adquisició s’ha fet a través de tres programes: un conveni de cessió d’usdefruit amb la SAREB i Building Center, un conveni amb la Fundació Hàbitat 3 i la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia