Barcelona presenta a l’Smart City Expo World Congress dues experiències innovadores de construcció d’habitatge públic i assequible

25/11/2019 10:22 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat en el marc de l’Smart City Expo World Congress dues de les solucions més innovadores que s’estan portant a terme en matèria d’habitatge. Ho ha fet amb dues conferències que s’han celebrat a l’espai fòrum de l’stand  municipal.

En concret, s’hi han donat a conèixer detalls dels Allotjaments Aprop i de la rehabilitació de la fàbrica de Can Fabra, dues iniciatives de construcció d’habitatge social i assequible que estan a punt de veure la llum a la ciutat.

 

La promoció d’habitatges de Can Fabra

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació, ha portat a terme en els darrers anys un ambiciós projecte de recuperació de l’antiga nau del recinte fabril de Fabra i Coats, a Sant Andreu, per fer-hi habitatge assequible per a joves.

Aquest projecte està pràcticament enllestit i suposarà l’ampliació del parc públic amb 46 nous habitatges, 44 de dues habitacions i dos adaptats per a persones amb discapacitat d’una habitació. A més, s’hi ha habilitat un espai destinat a la Colla Castellera Jove de Barcelona, la qual tindrà una sala d’assaig en un soterrani adaptat als requeriments de la seva activitat.

Tal i com ha explicat el tècnic de l’IMHAB Daniel López, la principal complexitat d’aquest projecte radica en el fet que calia preservar l’edifici de la nau de Can Fabra, catalogada amb un nivell de protecció C. Per això es va convocar un concurs d’idees, i d’aquí es va triar una proposta “que donava molta importància a l’aprofitament de l’espai existent”.

En concret, la solució arquitectònica que s’ha trobat ha consistit en fer en edifici dins l’edifici principal, conservant-ne les façanes, cobertes i estructura principal. Com ha dit López, la nau “es converteix en una caixa on s’hi posa una altra caixa”.

Per això, s’ha fet una estructura de fusta, un sistema constructiu que ha permès, en primer lloc, passar de les dues plantes de la nau original a les quatre plantes que tindrà aquesta promoció d’habitatges. Per això, s’ha construït un forjat de fusta que divideix en dues parts cadascuna de les dues plantes existents.

L’ús d’aquest forjat de fusta també fa possible un notable estalvi energètic, tant en el procés de construcció com en el consum del dia a dia. Així, López ha explicat que el fet d’utilitzar fusta fa que l’estructura sigui cinc vegades més lleugera, i això ha permès aprofitar els fonaments ja existents. “Les emissions de CO2 es redueixen en un 74% gràcies a l’ús de la fusta”, ha explicat Lopez.

Aquest estalvi energètic es farà evident també en el consum quotidià d’energia, ja que la nova construcció que s’ha fet dins la nau ha permès guanyar espais per crear un passadís d’accés i unes terrasses, que garanteixen la ventilació i l’entrada de llum. A més, també s’han pogut crear uns espais en semi-ombra que eviten el sobreescalfament dels habitatges a l’estiu, sense impedir l’entrada de llum que escalfi de forma natural durant l’hivern.

Per altra banda, l’edifici compta amb un sistema aerotèrmic innovador per regular l’aigua, la calefacció i la ventilació, que permet recollir dades i comprovar la seva eficiència.

 

Allotjaments Aprop

El segon projecte innovador en matèria d’habitatge que s’ha presentat a l’Smart City Expo World Congress és el dels Allotjaments Aprop. El tècnic Tonet Font ha explicat que es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMHAB i l’Àrea de Drets Socials per tal de donar una resposta ràpida a les situacions d’emergència habitacional, com ara en casos de desnonaments.

Actualment està a punt de finalitzar la construcció de la primera promoció d’Allotjaments Aprop, que s’estan fent al barri Gòtic, al carrer nou de Sant Francesc, tot i que la intenció municipal és de portar aquest model d’habitatge temporal a tots els districtes de la ciutat.

Els Allotjaments Aprop es basen en l’ús de contenidors marítims reciclats per crear edificis d’habitatges. Així es permet reduir el temps de construcció a uns 5-8 anys, a banda de reciclar i reutilitzar elements i materials i maximitzar els espais on es pot construir, cosa que permet atendre els casos d’emergència en els mateixos barris on es produeixen. A més, son habitatges totalment sostenibles.

La idea dels Allotjaments Aprop va sorgir al 2017 quan a Amsterdam, una de les ciutats pioneres en aquest tipus de construcció, es va desmantellar l’edifici Keetwonen i es van posar a la venda els contenidors. L’Ajuntament de Barcelona va impulsar llavors un projecte de característiques similars per atendre situacions d’emergència habitacional.

El projecte es va anunciar al febrer del 2017 i durant els anys següents es van anar fent diverses exposicions per explicar les seves característiques. El concurs de projectes es va fer el juliol del 2018 i durant aquest any s’han dut a terme les obres, que estan a punt de finalitzar. El més complex, ha explicat Tonet Font, es trobar la forma d’unir els contenidors, ja que la seva col·locació s’ha fet en molts pocs dies.

Els Allotjaments Aprop que s’estan fent al Raval constaran d’un total de 4 habitatges de dues habitacions i 8 habitatges d’una habitació. El projecte ha comptat amb un pressupost de 940.000 euros (80.000 per habitatge).

De cara al 2020 està previst iniciar un projecte encara més ambiciós a Les Glòries, on es faran   42 apartaments en un espai de 998 metres quadrats. El tercer projecte que s’impulsarà serà el de La Bordeta a Sants Montjuic, on es faran 40 habitatges.

 

Tecnologia i innovació al servei de les persones

Els Allotjaments Aprop o la rehabilitació de Can Fabra son dos exemples de les iniciatives innovadores que l’Ajuntament de Barcelona està impulsant en matèria d’habitatge. Aquests dos projectes formen part de l’exposició “Humanising tech for Barcelona” que s’ha pogut visitar a l’estand municipal a l’Smart City Expo World Congress.

En aquesta exposició es presenten diverses iniciatives innovadores que es basen en l’ús de la tecnologia posada al servei de les persones amb voluntat de preservar els seus drets fonamentals i, al mateix temps, impulsar l’economia digital i fer de la ciutat un espai estimulant.

En els diversos plafons de l’exposició es mostren exemples d’aplicacions, ús de noves tecnologies i plataformes tecnològiques que promouen la participació ciutadana, la interacció social i econòmica i la planificació urbana en els àmbits de l’habitatge i la mobilitat.

En el cas concret de les iniciatives innovadores en la construcció d’habitatge públic i/o assequible, a banda dels Allotjaments Aprop i la reforma de Can Fabra, l’exposició també recull la proposta CAH-ATRI d’habitatges adaptables, i que va resultar guanyadora del BCN-NYC Challenge per fer habitatges assequibles.  A més, també s’explica l’impuls a les superilles com a nou model d’organització de l’espai públic, i es presenta l’aplicació de Gestió d’espais verds.