Bones pràctiques en el guiatge de grups turístics

Un acord amb les associacions de guies habilitades i acreditades per la Generalitat de Catalunya, AGUICAT i APIT, permetrà limitar els grups turístics a menys de 30 persones, utilitzar sistemes de radioguia o planificar itineraris que minimitzin les molèsties en la vida quotidiana de la ciutat.

23/06/2022 17:56 h

Ajuntament de Barcelona

En concret, l’acord, que revisa un primer acord que es va signar el 2017, es concreta en 18 bones pràctiques en tota la ciutat per garantir els objectius següents:

  • Millorar la qualitat de l’experiència del visitant i la imatge interna i externa de la ciutat.
  • Valorar i difondre la feina que fa el col·lectiu de guies de turisme habilitats i acreditats per la Generalitat de Catalunya.
  • Afavorir la convivència amb la població resident i l’activitat econòmica local.
  • Tenir cura dels recursos turístics i l’espai públic de la ciutat.

Entre les actuacions principals hi ha la limitació de grups turístics a menys 30 persones i l’adaptació de la seva grandària als espais que visiten, així com la utilització de sistemes de radioguia o whispers i el compromís de no utilitzar megàfons, per reduir el soroll i la contaminació acústica. Si les activitats de guiatge es fan al transport públic col·lectiu, haurà de ser sempre amb l’ús de radioguia o whispers i amb l’acord dels operadors de transport.

D’altra banda, s’hi recullen criteris per garantir els desplaçaments segurs i accessibles dels grups, com la tria adequada dels punts d’inici, d’aturades i de finalització de les rutes, la previsió d’itineraris de circulació i les àrees de descans. Igualment, s’hi inclou desenvolupar un pla de mobilitat que ofereixi prou punts d’encotxament i desencotxament propers als punts d’interès. 

Les bones pràctiques preveuen també el compromís de no captar turistes a la via pública i fomentar les visites programades i la compra anticipada d’entrades com a sistema per millorar la seguretat pública i les condicions d’accessibilitat al carrer. A més, proposen evitar conductes irrespectuoses amb el patrimoni arquitectònic i fixen la voluntat dels professionals de mantenir coneixements actualitzats sobre qüestions com els recursos turístics i l’espai públic, a més de les ordenances, la Llei de turisme, la preservació de la privacitat i l’evitació de l’exposició de menors i els valors de respecte, educació, convivència i cordialitat, entre altres.

Mesures específiques per al districte de Ciutat Vella 

Als barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta, que tenen més densitat turística, es prendran un conjunt de mesures específiques en microespais que presenten més dificultat d’encaix de l’activitat del guiatge, com la limitació de quinze persones en grups amb guiatge turístic.

Serà obligatori l’ús de radioguies per tal de reduir l’impacte acústic. A més, en un total de 24 carrers i places s’estableix un sentit únic de circulació, com a la plaça de Sant Felip Neri o el carrer del Paradís. I en diferents espais o monuments es defineixen aforaments màxims desitjables per poder fer explicacions in situ, que hauran de ser breus en dies de molta afluència de grups, per exemple, a la plaça de Sant Jaume i la plaça Reial l’aforament es limita a vuit grups i al passeig del Born a tres.

També es recullen altres recomanacions, com les següents:

  • Buscar ubicacions més espaioses per fer explicacions i evitar que tot el grup s’aturi davant de monuments o espais molt concorreguts, així com intentar evitar que coincideixin els grups. Deixar lliure un mínim del 50% de l’amplada del carrer i, en els trams amb sentit de circulació marcat, els grups hauran de circular per la dreta en files de dues persones o d’una persona.
  • Es defineixen cinc úniques ubicacions al centre de la ciutat per a l’aturada de grups turístics o de retrobament de les persones que integren els grups que visiten Ciutat Vella: l’avinguda de la Catedral (entre els carrers de la Tapineria i la via Laietana), la plaça de Catalunya, la plaça de la Universitat, la plaça d’Urquinaona i la plaça Comercial.
  • Als mercats de la Boqueria i de Santa Caterina (i també al Mercat de Sant Antoni, al districte de l’Eixample) es prohibeix l’accés de grups organitzats de visitants de 15 o més persones els divendres i els dissabtes entre l’1 d’abril i el 30 d’octubre durant tot l’horari d’obertura al públic. 

Hi ha el compromís de revisar l’acord al cap d’un any per incorporar-hi les millores que es considerin oportunes per garantir un bon encaix dels grups amb finalitat turística amb la vida veïnal. La voluntat és sumar adhesions a l’acord d’altres agents de la cadena del guiatge més enllà de les associacions de guies.