Cap a una ciutat amb residu zero

13/11/2016 11:35 h

Cèlia Muns Prats

Fa anys que l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb les organitzacions, entitats i empreses que actuen en l’àmbit dels residus, treballa per reduir els residus que genera la ciutat i gestionar-los d’una manera més sostenible. Tot i així, el volum de residus a Barcelona ha augmentat un 2%, i la recollida selectiva està estancada al voltant del 36%.

Davant aquesta situació, la ciutat se suma a l’Estratègia Residu Zero, és a dir, al repte de disminuir la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries del cicle productiu als sistemes naturals. Per dur a terme aquest nou plantejament, l’Ajuntament ha establert diversos àmbits d’actuació: prevenció de residus i preparació per a la reutilització, fracció orgànica com a eix central de la gestió dels residus, xarxa de punts verds amb més serveis adaptats a tota la ciutadania i criteris de disseny, producció i consum innovadors i favorables a l’economia circular, entre altres.

La nova cultura del residu zero vol avançar cap a una economia circular que fomenti sistemes de producció nous, impulsar i assolir una nova cultura del consum amb hàbits baixos en residus i millorar la informació i la comunicació sobre costos, beneficis i impactes socioambientals. A més, es planteja els reptes quantitatius d’aconseguir que la generació de residus en l’activitat econòmica se situï per sota d’1,2 quilograms per habitant i any, arribar a nivells de reciclatge del 60% i assolir una recollida de la fracció orgànica amb un màxim del 8% de material impropi.

Les entitats i organitzacions del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat han elaborat propostes i han fet aportacions a l’Estratègia Residu Zero de Barcelona, i ara s’inicia la fase d’elaboració de les mesures del pla d’acció que determinaran les actuacions concretes que s’han de dur a terme en cadascun dels deu àmbits d’actuació.

Aquesta estratègia ja es recollia en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i és fruit de la tasca dels signants del Compromís i de les sessions de participació i les aportacions que s’han elaborat en el marc del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Més informació

Notícies relacionades