Aprovació inicial de Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens

Amb aquesta aprovació, al setembre entrarà en vigor la regulació de preus del lloguer a la capital catalana, que afectarà els nous contractes que se signin durant cinc anys.

23/07/2021 15:46 h

Ajuntament de Barcelona

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat inicialment la declaració de la ciutat com a àrea de mercat d’habitatge tens. Amb aquesta declaració, serà d’aplicació la regulació de preus del lloguer prevista a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

A partir del setembre, el preu de referència a l’hora de signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior i el 95% de l’índex de preus de referència de la Generalitat.

La declaració d’àrea de mercat d’habitatge tens serà per un període de cinc anys, el màxim que marca la llei. Estaran inclosos els habitatges de superfície útil superior als 150 m2.

Més del 30% de la població de Barcelona viu de lloguer. Entre el 2015 i el 2020, els preus van pujar un 31%.

 

Etiquetes associades a la notícia