L’atenció a la gent gran més pròxima dobla el nombre de treballadors i d’usuaris

A finals de l’any 2017 es va posar en marxa un nou Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) més comunitari i de proximitat amb projectes pilot de superilles socials als barris de la Marina de Port, Vilapicina i la Torre Llobeta, Sant Antoni i el Poblenou. Ara, les superilles socials s’han ampliat cap a les seves zones d’influència més properes, on 92 professionals donen servei a 534 persones.

15/02/2019 17:54 h

Ajuntament de Barcelona

Les superilles socials funcionen a través de petits equips de professionals que tenen cura de grups d’unes cinquanta persones que viuen en una mateixa zona, en una o diverses illes d’edificis, amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors amb jornades més llargues i augmentar la qualitat del servei de manera que s’ajusti més bé a les persones usuàries.

Els resultats d’un estudi independent que ha elaborat la Federació d’Acreditació del Desenvolupament Assistencial (FADA) sobre les superilles socials en reflecteixen un alt grau de satisfacció. El 75% de les persones enquestades valoren el servei amb una puntuació d’entre 9 i 10.

Aquest any s’han ampliat les proves pilot de superilles socials i s’ha duplicat el nombre de persones usuàries i treballadores. Segons les darreres dades disponibles, del mes de febrer, i una vegada desplegades les ampliacions previstes, actualment les superilles socials donen servei a 534 persones, que atenen 92 professionals.

El SAD és el segon contracte més important de l’Ajuntament

Al Servei d’Atenció Domiciliària hi treballen prop de 4.000 persones, que atenen unes 24.000 persones l’any, amb una despesa mitjana per persona usuària d’uns 4.175 euros. La creació de les superilles socials ha estat una aposta per millorar la qualitat del servei i incrementar la satisfacció de les persones usuàries i treballadores davant l’envelliment progressiu de la població. La despesa del SAD ha passat de 53 a 84 milions d’euros anuals entre els anys 2015 i 2018, la qual cosa significa un increment del 58% en només tres anys.

Etiquetes associades a la notícia