Comencen les obres als entorns de l’estació de la Sagrera

Avui s’inicia la urbanització de més de 20.000 metres quadrats d’espai públic als carrers Gran de la Sagrera, de Garcilaso i de Berenguer de Palou, un projecte que transformarà els entorns de la futura estació de la Sagrera en una zona més verda, accessible i confortable per al veïnat de Sant Andreu.

14/10/2019 17:13 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu dels treballs d’urbanització, que inclouen els trams dels carrers Gran de la Sagrera, de Garcilaso i de Berenguer de Palou entre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné, és millorar l’accessibilitat i dinamitzar aquest àmbit, afectat pels anys d’obres de construcció de l’estació de la Sagrera.

Les obres tenen un pressupost de 6,9 milions d’euros, i es preveu que s’acabin durant el primer trimestre del 2021.

Gran de la Sagrera

La nova configuració del carrer Gran de la Sagrera, entre els carrers de Costa Rica i de Garcilaso, inclou renovar-hi l’espai per als vianants amb una vorera al costat de mar de 5 metres d’amplada i una vorera al costat de muntanya de 2,2 metres, on hi haurà parterres i altres elements de jardineria i fanals i mobiliari urbà nous.

La calçada central tindrà tres carrils de circulació. En sentit nord hi haurà un carril per a vehicles i un carril bus, i en sentit sud, un carril mixt.

Garcilaso

La remodelació del carrer de Garcilaso afecta el tram que va des del carrer Gran de la Sagrera fins més enllà del carrer de Berenguer de Palou:

  • Costat del Besòs: un carril bici bidireccional adjacent a la vorera i un cordó d’aparcament.
  • Costat del Llobregat: un carril bus adjacent a la vorera i dos carrils de circulació.

A més, a la via situada per sota del carrer de Berenguer de Palou s’habilitarà una zona d’aparcament en cordó.

Berenguer de Palou

El carrer de Berenguer de Palou es renovarà completament entre els carrers de Garcilaso i de Ferran Turné amb una vorera al costat de muntanya d’amplada variable (entre 4,7 i 7,2 metres) i una vorera de 4 metres al costat de mar.

A més, s’hi habilitarà un carril bici bidireccional separat de la calçada per la filera de til·lers que hi ha actualment, i s’hi mantindran dos carrils de circulació, un per a vehicles i un per a busos.

Nous eixos per a vianants

Per facilitar la mobilitat a peu i l’accessibilitat per tot l’àmbit, el projecte també inclou obrir nous eixos per a vianants.

D’una banda, s’habilitarà un vial que connectarà el carrer de Josep Estivill —a través de la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i la baixada de la Sagrera— amb el carrer de Garcilaso, a l’altura del carrer de Berenguer de Palou.

En segon lloc, s’obrirà un vial que connectarà els carrers de Garcilaso i de Clara Zetkin per l’esplanada que hi ha actualment a l’est del carrer de Berenguer de Palou, al costat del Casal de Barri Torre de la Sagrera.

La Font del Gaig torna a la Sagrera

La Font del Gaig, una font de pedra creada l’any 1865 per l’arquitecte barceloní Antoni Rovira i Trias, es netejarà i es restaurarà per retornar-la al carrer d’on es va retirar l’any 2001 pel mal estat de conservació.

Aquesta font, que durant molt de temps va ser un punt de trobada al barri, se situarà al carrer de Garcilaso, entre els carrers Gran de la Sagrera i de Berenguer de Palou, molt a prop de la seva ubicació original.

Etiquetes associades a la notícia