Més ajuts per enfortir l’economia social i solidària

La nova convocatòria del programa de subvencions “Enfortim l’economia social i solidària” per al 2021 augmenta el pressupost un 33% i arriba a 1,2 milions d’euros. Amb l’objectiu d’enfortir i reactivar l’economia social i solidària (ESS), són ajuts a la creació, la consolidació, la formació i, enguany, especialment, la digitalització i la intercooperació, que permetin desenvolupar i enfortir ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

08/04/2021 15:11 h

Ajuntament de Barcelona

Els ajuts poden cobrir fins al 80% del cost total de cada projecte, i poden anar del màxim de 40.000 euros per a projectes cooperatius entre entitats fins als 4.000 euros per a projectes de formació.

Aquesta línia d’ajuts s’estructura a partir de diferents necessitats:

 • Enfortiment
  • Creació de noves cooperatives i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives.
  • Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’economia social i solidària per enfortir-ne la viabilitat econòmica.
  • Formació: innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci, per facilitar, entre altres, la transformació digital de les empreses d’economia social i solidària.
 • Reactivació
  • Intercooperació de segon nivell i superior: projectes promoguts per entitats de l’economia social i solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior (que aglutinin un grup d’entitats), que contribueixin al desplegament de l’estratègia BCN ESS 2030 i tinguin com a destinatàries les seves entitats sòcies.
  • Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’economia social i solidària.

Les sol·licituds ja es poden presentar telemàticament, fins al dia 5 de maig, al web.

“Impulsem el que fas”

Paral·lelament a la línia de subvencions “Enfortim l’economia social i solidària”, el programa d’ajudes “Impulsem el que fas” també posa 400.000 euros més a disposició de projectes d’economia social i solidària i d’innovació socioeconòmica, xifra que suposa un 60% més que en l’edició anterior.