Més joc infantil per a una ciutat amb més vida

21/02/2018 12:50 h

Districte Horta-Guinardó

Els pròxims dos anys es crearan 30 àrees infantils i espais lúdics i se’n renovaran 39

A Barcelona hi ha 865 àrees de joc infantil, 65 de les quals són al districte d’Horta-Guinardó, ubicades estratègicament perquè estiguin a prop de les zones residencials i les escoles. El 99% dels nens i les nenes tenen una d’aquestes àrees a deu minuts de casa seva, i el 75% dels centres escolars en tenen una a cinc minuts.

Durant els pròxims dos anys hi ha previstes actuacions en tots els districtes: es renovaran 39 d’aquestes àrees de jocs i se’n crearan 10 de noves, a més de 20 espais lúdics amb nous criteris per potenciar l’aprenentatge i la socialització dels nens i les nenes i avançar cap a un espai públic més saludable i social:

  • Jocs més creatius i estimulants.
  • Jocs que incitin a l’exploració, estiguin en contacte amb la natura i fomentin hàbits saludables com l’esport.
  • Jocs que suposin un repte i promoguin la superació.
  • Jocs de col·laboració per aprendre a fer equip i a ajudar-se els uns als altres.
  • Jocs inclusius per a diferents edats i capacitats.
  • Jocs més integrats en l’entorn per crear llocs de trobada i fomentar la vida de barri.

Concretament, al districte d’Horta-Guinardó hi ha previst fer tres àrees de joc noves:

  • A la plaça Joan Cortada
  • A la plaça de la Font d’en Fargues
  • A l’avinguda de Can Marcet

Participació, singularitat i noves oportunitats

De les actuacions previstes, la primera correspon a la transformació de dues de les àrees de joc existents en espais lúdics més oberts i multifuncionals, amb un disseny cocreat amb els infants: parc de la Pegaso i parc Central de Nou Barris.

A més, s’instal·laran grans jocs singulars, com grans figures amb forma animal o elements de joc integrats en la natura, en cinc dels nous espais: plaça del Sol, plaça d’en Joanic, plaça d’Enric Sagnier, jardins de la Indústria i jardins de Celestina Vigneaux.

També es treballarà per aprofitar més les oportunitats de joc que ofereixen els patis d’escola oberts i els camins escolars, les superilles, els carrers pacificats o els parcs. En el marc del Pla de barris de la Verneda i la Pau hi haurà una prova pilot per transformar l’entorn de l’Escola La Pau en un espai de joc més agradable per als petits.

Una ciutat més verda i saludable

La mesura de govern, que s’ha treballat amb entitats vinculades al joc infantil i als barris, concreta les accions per als pròxims dos anys. A més, preveu també el Pla d’impuls del joc 2020-2030 amb els nous criteris i reconeix la importància d’una ciutat amb més espai per al joc a fi d’aconseguir una Barcelona més inclusiva, verda, saludable i social. 

El pla, que es presentarà l’any vinent, inclourà una guia per dissenyar els espais de joc de la ciutat i en revisarà la normativa actual. En total, durant els quatre anys de mandat, s’haurà fet una inversió de 20,1 milions d’euros en la creació de 89 àrees de joc i espais lúdics per a infants i la renovació de 150 més.

Els nens i les nenes parlen

Un debat obert amb infants i adolescents i altres iniciatives han conclòs que la meitat dels infants no estan satisfets amb els espais de joc, que calen àrees infantils més verdes, diverses, inclusives i accessibles, i que la ciutadania no dona la importància social al joc infantil que caldria. A més, els infants han demanat enguany en el Pregó dels Infants més espais per jugar.

Per acabar de definir el Pla d’impuls del joc a l’espai públic 2020-2030, el debat ciutadà continuarà amb seminaris als districtes i amb les entitats, una trobada de ciutats pel joc, el programa “Parlen els nens i les nenes” o l’Audiència Pública als nois i les noies, entre altres.