Primers pressupostos participatius: la ciutadania decideix com millorar els barris

Per primera vegada, el veïnat de Barcelona podrà decidir de manera directa, en un exercici de democràcia pioner a la ciutat, com s’invertiran 75 milions d’euros al seu barri o districte. Els pressupostos participatius suposen el 5% de les inversions municipals previstes fins al 2023. Aquest procés es vehicularà a través de la plataforma decidim.barcelona.

03/02/2020 18:40 h

Ajuntament de Barcelona

Els pressupostos participatius representen un pas més per avançar cap a un model de democràcia directa que impliqui la ciutadania en els processos de decisió, ja que podrà fer propostes, debatre-les, prioritzar-les i decidir.

Les inversions derivades de les propostes dels veïns i les veïnes han de complir una sèrie de requisits. Els àmbits de treball principals són els següents:

  • Rehabilitació, reforma, ampliació, millora o dotació tecnològica d’equipaments públics, com ara centres cívics, casals de barri, centres educatius o instal·lacions esportives.
  • Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes.
  • Reurbanització i millora d’espais públics.
  • Infraestructures i mobiliari urbà.
  • Aplicacions o infraestructures tecnològiques.

Del 3 de febrer al 7 de juny es durà a terme el procés participatiu. Durant aquest
període el veïnat podrà presentar les propostes i debatre, concretar i votar els projectes. El procés consta de diverses fases.

Fase de debat i recollida de projectes i propostes: del 3 de febrer al 27 de març

En la fase inicial del procés participatiu, qualsevol persona o entitat —tant si està empadronada a Barcelona com si no ho està— podrà presentar propostes o projectes d’inversió, d’entre 50.000 euros o el 30% del pressupost assignat al districte fins a un màxim de 2 milions d’euros. Es podrà participar a través de la plataforma digital decidim.barcelona i als estands que s’instal·laran al carrer, als debats presencials temàtics o de diferents col·lectius i als òrgans ordinaris de participació.

Paral·lelament, del 10 de febrer al 17 d’abril s’iniciarà la valoració de les propostes per garantir que els projectes compleixen els requisits, que són compatibles amb els projectes de la proposta del Pla d’actuació municipal, que són viables i que no contradiuen la normativa municipal.

Fase de priorització: del 20 al 30 d’abril

En la segona fase, les persones a partir de 14 anys empadronades a la ciutat podran triar quins dels projectes del conjunt de la ciutat són prioritaris. Podran triar entre dos i deu projectes a través de la plataforma decidim.barcelona. Com a resultat s’obtindran una trentena de projectes seleccionats per a cada districte.

Suport, concreció i votació de les propostes: del 4 al 22 de maig

Un cop s’hagin prioritzat les trenta propostes de cada districte, se’n concretaran els projectes. Els promotors i els equips municipals treballaran conjuntament per concretar els aspectes tècnics, el pressupost, els costos i el calendari d’execució de cada projecte.

Fase de votació final: del 26 de maig al 7 de juny

Les persones de 14 anys o més empadronades a la ciutat disposaran de la llista de projectes que es podran desenvolupar fins al 2023 a cada districte. Cada persona podrà votar projectes del seu districte i d’un segon districte a través de decidim.barcelona o en qualsevol dels punts d’informació que s’habilitaran a la ciutat.

Una vegada s’acabi el procés participatiu, es farà el retorn de totes les propostes i el seguiment a cada districte.

Un total de 75 milions d’euros per als deu districtes

Els deu districtes de la ciutat es repartiran els 75 milions d’euros seguint criteris redistributius. Així, el 50% del pressupost s’ha repartit de manera equitativa, i l’altre 50% s’ha distribuït segons criteris demogràfics i socioeconòmics tenint en compte la població del districte (15%), la renda familiar disponible per càpita (10%), la densitat neta de població (10%), l’esperança de vida (10%) i la superfície del districte (5%).

Els districtes de Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí són els que disposaran d’un pressupost més elevat, 9 milions d’euros cada un, mentre que les Corts i Sarrià – Sant Gervasi rebran 5 milions d’euros.

Un procés participatiu integral

El procés per definir els pressupostos participatius es vehicularà a través de la plataforma decidim.barcelona. A més, hi haurà fins a 160 punts de participació presencial i estands del Pla d’actuació municipal.

Entre els espais de participació presencials hi haurà els òrgans estables de participació ciutadana i també 250 sessions de debat.

Podeu trobar tota la informació sobre els pressupostos participatius a www.decidim.barcelona.

Etiquetes associades a la notícia