Més de 3,3 milions d’euros per combatre el consum de drogues al Raval

La mesura de govern Pla integral per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del Raval es va presentar al Consell del Districte de Ciutat Vella del dijous 10 de desembre. El pla recull prop d’un centenar d’actuacions, que es desenvoluparan en quatre fases i estan relacionades amb sis àmbits diferents, i té un pressupost mínim de 3,3 milions d’euros, tenint en compte que algunes de les actuacions a llarg termini encara no es poden pressupostar.

14/12/2020 14:20 h

Districte Ciutat Vella

Els sis àmbits essencials als quals pertanyen aquestes mesures són:

  • Promoció de la salut
  • Prevenció i inclusió social
  • Prevenció i seguretat
  • Medi urbà i acció comunitària
  • Habitatge
  • Coordinació i transversalitat

Des de l’any 2017 s’està treballant per lluitar contra el tràfic i consum de drogues en aquests àmbits, però l’arribada de la pandèmia de la covid-19 ha tingut també efectes en les dinàmiques produïdes per aquest fenomen. Això ha generat la necessitat de donar una nova resposta municipal a les noves necessitats, tant del veïnat com de les persones amb addiccions.

Promoció de la salut, prevenció i inclusió social

En l’àmbit de la promoció de la salut, es busca prevenir el consum d’alcohol i altres drogues en infants i joves i disminuir la prevalença en la població del consum de drogues i els problemes que s’hi associen. També es pretén millorar la qualitat dels serveis sociosanitaris per a persones amb problemes de consum i els seus entorns i incorporar una mirada interseccional als programes de prevenció, atenció i tractament, fent un èmfasi especial en la perspectiva de gènere intercultural, intergeneracional i del col·lectiu LGTBIQ. A més, es volen impulsar polítiques i programes específics que facilitin la rehabilitació i inclusió social de les persones amb problemes d’alcoholisme i altres drogodependències.

Prevenció i seguretat

En aquest sector els principals objectius són prevenir, investigar i perseguir —col·laborant amb els Mossos d’Esquadra, que són el cos competent en aquest àmbit— el tràfic de drogues al Raval amb la col·laboració comunitària. També és necessari prevenir i perseguir l’explotació de persones relacionades amb el tràfic de drogues, així com millorar els mitjans de detecció del tràfic de persones amb la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH). A tot això s’hi afegeix la necessitat de reduir l’accessibilitat i la disponibilitat de les drogues psicoactives i d’intervenir en situacions que poden generar conflictes de convivència.

Medi urbà i acció comunitària

Es volen afavorir els entorns saludables i impulsar accions comunitàries per generar cohesió social i evitar nuclis amb usos desequilibrats que poden facilitar l’exclusió social. També és necessari revitalitzar la trama urbana del Raval Sud a través d’intervencions urbanístiques de petita i gran escala que equilibrin els usos de l’espai per part del veïnat i serveis del territori, per potenciar així el paper de la comunitat, les entitats veïnals, els agents de salut, les famílies i la població afectada.

A més, es treballarà per reduir l’estigma associat a les persones que consumeixen drogues en l’entorn social i normalitzar els serveis i les intervencions dirigides a les persones amb trastorns per l’ús de substàncies (TUS), així com dinamitzar les plantes baixes del Raval Sud en clau econòmica.

Habitatge

En aquest àmbit es busca treballar per a la mobilització del parc d’habitatge buit del districte de Ciutat Vella i per lluitar contra la proliferació d’habitatges amb usos delinqüencials.

Coordinació i transversalitat

L’objectiu és definir i delimitar l’actuació coordinada entre l’Equip d’Intervenció Comunitària del CAS Baluard, el servei de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, els equips de carrer (SISMO-SDI) i els serveis de neteja a l’espai públic de l’entorn immediat del CAS Baluard.

Un pla per desenvolupar en quatre fases

El pla es desenvoluparà en quatre fases, la primera de les quals s’ha iniciat aquest any 2020, i recull prop d’un centenar d’accions concretes a desenvolupar amb diferents horitzons temporals.

En la nota de premsa adjunta podeu consultar les accions a desenvolupar en cada àmbit i la temporalitat de les fases.