Com avança el primer paquet de mesures per impulsar la cultura davant la crisi?

Quatre dies després que es decretés l’estat d’alarma per la covid-19, es van establir a Barcelona les primeres mesures per frenar el xoc en el sector cultural, amb deu iniciatives que durant aquests dos mesos s’han anat desenvolupant per oferir informació al sector, coordinar-se amb les altres administracions i valorar l’abast de la crisi.

15/05/2020 15:58 h

Ajuntament de Barcelona

Durant aquests darrers mesos el sector cultural ha expressat les necessitats sorgides de la situació provocada per la covid-19. S’han comptabilitzat 215 peticions diferents, la meitat de les quals ja es preveien en el primer paquet de mesures, majoritàriament en relació amb les subvencions. Per tal d’informar el sector cultural, s’ha establert una bústia de correu específica per centralitzar les gestions. Fins al 13 de maig s’han rebut i gestionat 113 consultes.

Però, en quin estat d’execució es troben les deu primeres mesures presentades?

Subvenció extraordinària d’un milió d’euros

La publicació de la subvenció, destinada als projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació provocada per la covid-19, està prevista per a la primera quinzena de juny, tindrà un límit de 20.000 euros per projecte i cobrirà el 80% del projecte.

Grec Festival 2020

L’edició d’enguany del festival inclourà en la programació quinze produccions que no s’han pogut representar a les sales durant aquests mesos. A més, la iniciativa De Grec a Grec inclou la representació durant la resta de l’any d’espectacles que per motius sanitaris no puguin representar-se al mes de juliol.

Reprogramació de la Quinzena de la Dansa

Tota la programació de sala de la ciutat ha estat reprogramada. Dotze de les dinou produccions recuperades s’inclouran en la programació de tardor de les sales, i set s’han traslladat a l’edició del 2021 de la Quinzena de la Dansa. Ara s’estudia com reprogramar les altres divuit produccions durant l’estiu.

Avançament de caixets

L’ICUB preveu que s’avancin el 50% dels caixets previstos per a espectacles reprogramats de festivals municipals al llarg de l’any.

Compra de fons per a biblioteques per valor d’un milió d’euros

Es fomentarà que els destinataris de la dotació extraordinària siguin llibreries de proximitat.

Sant Jordi i Món Llibre

Es dona suport a la Cambra del Llibre per a la celebració de Sant Jordi el 23 de juliol, amb les condicions que indiquin les autoritats sanitàries. Pel que fa a Món Llibre, l’edició d’enguany s’ha anul·lat i s’espera la del 2021. No obstant això, alguns espectacles es recuperaran durant les Festes de la Mercè.

Reorganització del calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música a Barcelona

El nou portal web de suport a la cultura, que s’engega dilluns, 18 de maig, inclourà l’activitat cultural cancel·lada, la que ha estat ajornada sense data i la que ha estat reprogramada. D’aquesta manera es vol fer una fotografia de la situació per facilitar la reprogramació d’esdeveniments.

Districte Cultural expandit

A la tardor, Barcelona Districte Cultural s’ampliarà a 8 centres cívics més i arribarà a 30 centres. Un total de 22 grups i companyies oferiran fins a 139 funcions, que s’afegiran a les 66 funcions de l’edició ajornada durant la primavera amb motiu de la covid-19.

Subvenció de taxes i tributs

S’articularà a través de la convocatòria de subvencions de l’IBI, afegint 150.000 euros més a l’import ja existent i mitjançant la subvenció de taxes de filmacions a la via pública. Per a les filmacions, la subvenció es podrà sol·licitar el 2021 per donar cobertura als projectes de l’any 2020. Funcionarà com una subvenció per cobrir el 50% de la taxa d’ocupació de la via pública entre la declaració de l’estat d’alarma i el 31 de desembre.

Priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural

L’Institut de Cultura de Barcelona ha procedit a valorar telemàticament la convocatòria ordinària de subvencions per tal de mantenir el calendari. S’espera poder publicar-ne la resolució a principis del mes de juny.

Etiquetes associades a la notícia