Aprovat un pressupost municipal expansiu i històric

El Ple del Consell Municipal ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2020 amb uns comptes històrics de 3.033 milions d’euros, 386,1 milions d’euros més que l’any passat, fet que suposa un increment del 14,6%. El pressupost ha rebut els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat i els vots en contra de Cs, el PP i BCN Canvi.

24/01/2020 17:34 h

Ajuntament de Barcelona

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

Més ingressos gràcies a l’increment de la transferència de l’Estat i de les taxes

Pel que fa als ingressos, el pressupost preveu un increment de 128 milions d’euros en la transferència de l’Estat, així com una augment de 43 milions d’euros en l’adequació de l’IBI als nous valors cadastrals, 40 milions d’euros més pel recàrrec de l’impost turístic i un augment de 80,3 milions d’euros per taxes com la d’ocupació de l’espai públic, la del clavegueram o la de l’àrea verda i blava.

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);
El nou pressupost té com a fi principal assolir els objectius de desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats, apostar per l’habitatge assequible, preservar l’espai públic per a les persones i actuar davant l’emergència climàtica.

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

Mesures per a una ciutat més verda i sostenible

Un altre dels eixos prioritaris són les polítiques i les mesures contra l’emergència climàtica. En aquest sentit, es reforça l’aposta per un transport públic de qualitat i per promoure la mobilitat activa. A més, es planteja un fons d’inversió de 50 milions d’euros per facilitar la transició energètica i sostenible del parc d’habitatges i equipaments de la ciutat. El fons ha de tenir un efecte multiplicador i atraure fonts de finançament alternatives (privades o d’altres administracions).

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

S’invertiran 30 milions d’euros a la renaturalització de la ciutat amb l’impuls dels corredors verds que queden pendents, la recuperació d’interiors d’illa de l’Eixample com a parcs urbans o la instal·lació de cobertes verdes i murs vegetals, entre altres mesures.

La cohesió social, una prioritat

Un terç del pressupost es destinarà a mesures per impulsar la cohesió social i combatre les desigualtats entre la ciutadania i entre els diferents barris.

Es plantegen 28 projectes de reforç i millora de serveis bàsics que contribueixin a la reducció de les desigualtats, l’impuls de l’economia social i solidària i la defensa dels drets de les dones, especialment les dones en situació de vulnerabilitat social, i del col·lectiu LGTBI.

En el marc de l’aposta per l’ocupació de qualitat, s’elaborarà un pla d’ocupabilitat per a col·lectius amb un risc especial d’exclusió. També es reforçarà la formació professional i s’implementarà un programa de beques salari que redueixi el risc d’abandonament. 

D’altra banda, es crearà un pla per universalitzar la formació dels 0 als 3 anys, com a mecanisme per reduir els desequilibris socials. Es construiran escoles bressol municipals en aquells barris en què encara no n’hi ha i es fomentaran altres espais alternatius per a nadons.

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

Més inversió, sobretot en habitatge

El 2020 es dedicaran fins a 621,8 milions d’euros a les inversions; això suposa un increment de 164,1 milions respecte al pressupost anterior. La partida més important, que també és la que més creix, és la d’habitatge, amb una previsió d’inversió de 171,1 milions d’euros, gairebé 100 milions d’euros més que en el pressupost del 2019.

Un total de 169,5 milions d’euros es destinaran a la transformació urbanística i la millora de l’espai públic. Algunes de les principals inversions previstes són les següents:

  • Millora de la vialitat a la plaça de les Glòries amb la construcció d’un túnel als carrers de Los Castillejos i Badajoz: 48,8 M€.
  • Paquet d’inversions vinculades a polítiques d’habitatge per reduir les llistes d’espera en habitatge social: 50 M€.
  • Creació d’un fons d’inversions per a la transició energètica: 50 M€.
  • Culminació del Pla de barris: 35,6 M€.
  • Quarta fase d’habitatges al Bon Pastor: 15,6 M€.
  • Ajuts a la rehabilitació d’habitatges a la ciutat: 14,1 M€.

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

Increment de les despeses en totes les partides

Pel que fa a les despeses corrents, totes les partides augmenten notablement: sumen un total de 2.386 milions d’euros, 202,4 milions més que l’any anterior.

Per àrees, la distribució de la despesa prevista per al 2020 és la següent:

   • Medi ambient: 415 M€ (+26,4 M€ respecte al 2019)
   • Serveis generals: 404,7 M€ (+18,1 M€)
   • Serveis socials: 356 M€ (+23,8 M€)
   • Seguretat i mobilitat: 315 M€ (+21,6 M€)
   • Transport públic: 185 M€ (+17,6 M€)
   • Cultura: 153 M€ (+7,2 M€)
   • Habitatge i urbanisme: 147,7 M€ (+20,6 M€)
   • Educació: 139,3 M€ (+22,5 M€)
   • Promoció econòmica i ocupació: 93,8 M€ (+7,2 M€)
   • Participació i atenció ciutadana: 65,1 M€ (+ 6,5 M€)
   • Transformació digital: 57,3 M€ (+6,9 M€)
   • Esport: 26 M€ (+2,7 M€)
   • Salut: 25,8 M€ (+5,2 M€)

 

Més informació