Comença la fase de priorització dels projectes dels pressupostos participatius

Del 22 de març al 5 d’abril, la ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats. A Nou Barris n'hi ha 47 per triar. Els 20 que rebin més suport, passaran a la següent fase

22/03/2021 14:49 h

Districte Nou Barris

Des d’avui i fins al 5 d’abril, els veïns i veïnes de Barcelona podran començar a prioritzar entre els projectes presentats en el marc dels pressupostos participatius del mandat. Al nostre districte, n’han passat un primer tall 47. D’aquests, ara n’hauran de sortir 20, que al seu torn se sotmetran a una votació definitiva el mes de juny. Nou Barris disposarà de 3,6 milions d’euros per executar els projectes que acabin sent triats.

D’entre aquests 47 que ara cal prioritzar, hi trobem projectes de tots 13 barris. On més, a Porta, seguit de lluny pel Turó de la Peira, Canyelles i Torre Baró. Els trobareu tots aquí.

De manera general, proposen inversions o actuacions en equipaments. Per exemple, a l’escola infantil i al Casal infantil del Turó de la Peira, o als centres Rossinyol, Santiago Rusiñol i Galileo Galilei, que promouen una reforma dels seus patis. Per a Ciutat Meridiana es demana un casal de barri, i a Porta, la rehabilitació de la masia de Can Valent.

També hi trobem inversions en l’espai públic, enfocades a fer-hi remodelacions més o menys importants i a guanyar més verd urbà i espais d’estada i de joc. En aquest darrer punt, trobem propostes encaminades a instal·lar aparells de gimnàstica a l’aire lliure, o la creació d’un parc esportiu a can Dragó. I, també, la instal·lació d’ascensors i de bancs inclusius, la creació de carrils bici, o la reforestació del parc de Collserola.

També hi ha projectes d’inversió en tecnologia, com al Casal Som la Pera, on han demanat una aula informàtica, i projectes de memòria històrica com el de Relligant Nou Barris, que vol visibilitzar les dones històriques de Nou Barris.

Acompanyament municipal per a la redacció dels projectes tècnics

Podran participar en la priorització totes les persones de 14 anys o més empadronades a Barcelona que podran emetre fins a deu suports, sense limitació territorial, a través de la plataforma decidim.barcelona.

Un cop finalitzada aquesta fase, entre el 6 d’abril i el 7 de maig els equips tècnics municipals acompanyaran els projectes finalistes per concretar i desenvolupar els projectes tècnics, acabar de condicionar les propostes sempre que sigui necessari, i ajustar l’execució, actuació i el pressupost de la forma més realista possible. D’aquesta manera, quan tingui lloc la votació definitiva, els projectes que acabin seleccionats podran tirar-se endavant amb tota la seguretat tècnica necessària.

A fi de garantir l’equilibri territorial entre els barris d’un mateix districte, s’ha establert un mecanisme per assegurar que passin a la fase de votació projectes d’un nombre mínim de barris a cada districte.

A la fase de votació, que tindrà lloc el mes de juny, cada persona podrà votar els projectes de dos districtes, aquell on estigui empadronat i un de la seva elecció, podent votar tants projectes com consideri, fins a exhaurir el pressupost assignat als respectius districtes.

Etiquetes associades a la notícia