Comença la transformació de la Meridiana

Els treballs donaran pas a una nova rambla verda que connectarà la Meridiana amb el futur parc de la Canòpia de la plaça de les Glòries, amb més llocs d’estada i més pes de la bicicleta i el transport públic. Canviarà la configuració actual de carrils de circulació per prioritzar el vianant: entre les Glòries i Aragó n’hi haurà dos per banda i entre Aragó i Mallorca se’n suprimirà un d’entrada a Barcelona. Entre Mallorca i Fabra i Puig, s’implementaran mesures a curt termini per millorar la mobilitat i la seguretat, com la reducció de l’amplada dels carrils per ampliar els espais centrals de refugi.

02/07/2018 12:05 h

Ajuntament de Barcelona

La remodelació de l’avinguda Meridiana ja és aquí. Durant els propers mesos, la via farà un canvi per convertir-se en un eix pacificat i verd amb prioritat per vianants i modes de desplaçament sostenibles, que millori la qualitat de l’aire i el soroll però, sobretot, que aporti beneficis en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la zona.

L’avinguda Meridiana comença el canvi en el tram comprès entre la plaça de les Glòries (carrer Independència) i el carrer de Mallorca. I ho farà a través de dues seccions diferenciades: d’Independència a Aragó i d’Aragó a Mallorca.

És, doncs, el tret de sortida al procés que ha de permetre que l’avinguda deixi de ser una autopista urbana i esdevingui en una via de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes.

Els treballs acabaran cap al març de 2019, i s’actuarà sobre una superfície total d’uns 43.000 metres quadrats i una longitud d’uns 800 metres.

La nova Meridiana tindrà més espai per al vianant, oferirà més llocs d’estada i arbrat i potenciarà la bicicleta i el transport públic. Aquests seran els denominadors comuns de la nova via, si bé la secció variarà: entre Glòries i Aragó el carril bici estarà ubicat a banda i banda de la rambla central, i entre Aragó i Mallorca se situarà dins l’eix central flanquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació. Entre els canvis que s’hi faran, destaca la reducció d’un carril de circulació pel vehicle privat en sentit d’entrada entre els carrers d’Aragó i Mallorca.

Una rambla més verda

En el primer tram, entre Independència i Aragó, les actuacions contemplen una nova ordenació del passeig central i l’ampliació de les voreres. També es reordenarà el carril bici bidireccional en dos carrils unidireccionals a banda i banda de la calçada.

Actualment, en aquest tram, a la calçada muntanya hi ha un carril de circulació i carril d’aparcament en semibateria a banda i banda. A la calçada mar, entre Independència i Consell de Cent, és de dos carrils de circulació, un carril d’aparcament en cordó al costat mar i carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central. Mentre, el tram entre Consell de Cent i Aragó és ara de tres carrils de circulació i el carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central.

A partir de la remodelació, la secció definitiva de les dues calçades serà de carril bus, carril de circulació i carril bici unidireccional adjacent a la rambla central. I s’elimina el canvi de sentit de la calçada muntanya a la calçada mar d’Independència.

Es preveu que les actuacions d’aquest tram es duguin a terme des d’avui i fins al 15 de març de 2019.

Aquesta passada nit, de l’1 al 2 de juliol, s’han realitzat els treballs previs que inclouen la senyalització de l’obra i la reubicació d’elements com l’estació de bicing, els contenidors i l’aparcament, entre altres. Actualment ja s’ha ocupat la calçada muntanya d’aquest tram i aquesta propera nit s’ocuparà la calçada mar i es reubicarà el carril bici. Per dur a terme aquests treballs es tallarà l’avinguda Meridiana entre Independència i Consell de Cent.

Es començarà pels treballs de la rambla central, que es preveu que s’allarguin fins al 31 d’agost, amb ocupació del carril de circulació adjacent a les dues calçades. El carril bici bidireccional es reubicarà a la calçada mar, adjacent a la obra.

Mentre durin les obres, la secció a la calçada mar serà de dos carrils de circulació i un carril bici en el tram Independència – Consell de Cent, i de tres carrils i carril bici al tram de Consell de Cent – Aragó.  La secció a la calçada muntanya serà d’un carril de circulació i es manté el carril d’aparcament al costat muntanya.

S’eliminarà el canvi de sentit al carrer Independència i es generarà un gir provisional a Consell de Cent des d’avinguda Meridiana costat muntanya

Del 31 d’agost al 29 d’octubre, es preveu treballar a la rambla central i a la vorera de muntanya. Es manté la mateixa ocupació a la calçada mar i a la calçada muntanya es retira l’aparcament. La implantació es farà en horari diürn.

Una nova configuració per prioritzar al vianant i la mobilitat sostenible

Paral·lelament, es treballarà amb la secció de l’avinguda Meridiana compresa entre els carrers d’Aragó i de Mallorca.

Actualment, en el tram d’Aragó-València, la separació entre les calçades és amb una rambla centra. En la calçada muntanya hi ha quatre carrils de circulació i carril d’aparcament al costat muntanya, i a la calçada mar tres carrils de circulació i el carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central.

Les actuacions contemplen la nova ordenació del passeig central i l’ampliació de les voreres. També es reordena el carril bici bidireccional en dos carrils unidireccionals a cada calçada.

Durant les obres es desviarà el carril bici per Aragó – Navas de Tolosa – avinguda Meridiana. Es comunicarà a l’alçada de Mallorca que el carril bici està tallat i que es desvia per Navas de Tolosa.

Del 3 de juliol al 29 d’octubre es treballarà el tram entre Aragó i València a la rambla central, i a les voreres en el tram d’entre València i Mallorca. A la calçada muntanya es mantindran quatre carrils de circulació i a la calçada mar tres carrils de circulació. S’habilitarà un carril de circulació amb amplada bus a cada calçada.

Per últim, el tram València-Mallorca tindrà tres carrils d’entrada (dos per a vehicles i un de bus)  i quatre de sortida (tres per a vehicles i un de bus). Per tant, se n’eliminarà un d’entrada, ja que ara n’hi ha quatre per sentit. L’espai destinat al vianant i la bicicleta serà igual que al tram anterior: un espai verd central que incorporarà un carril bici bidireccional, més espai per als vianants a les voreres i increment de l’arbrat i vegetació.

Aquesta nit, del 2 al 3 de juliol, es tallarà la calçada muntanya entre València i Mallorca, però es mantindrà un carril de circulació entre València i Aragó.

Resten per determinar els treballs a les voreres en el tram entre Aragó i València i la creació de la rambla central entre València i Mallorca.

Més intervencions de millora

A banda d’aquesta transformació integral entre Glòries i Mallorca, es duran a terme actuacions per millorar la qualitat de l’espai públic a curt termini, mentre es continuen analitzant els propers passos a fer en el marc de la reforma global de l’avinguda.

Així, després de l’estiu es reduirà l’amplada dels carrils de circulació entre Mallorca i Fabra i Puig per disminuir la velocitat de circulació i, alhora, poder ampliar la mitjana central per millorar l’espai dels refugis i la seguretat dels vianants.

També després de l’estiu, està previst que comencin els treballs per ampliar la vorera de la cantonada mar-Llobregat de l’encreuament Meridiana – Fabra i Puig. L’objectiu és guanyar espai per als vianants i reduir la longitud del pas de zebra actual. Les obres finalitzaran a l’agost.

Això se sumarà a les intervencions ja fetes, com els nous carrils bus que ja funcionen des de Rio de Janeiro a Fabra i Puig per agilitzar l’entrada i sortida a la ciutat, i el nou pas de vianants entre l’estació de Sant Andreu Arenal i el parc de Can Dragó per afavorir-hi la mobilitat dels vianants i garantir-hi la seguretat de pas.