El districte de Sarrià - Sant Gervasi guanya aparcament de vehicles i motos de l’AREA

Al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, s’ampliaran 324 places de cotxes i 108 places de motos a Sant Gervasi – la Bonanova. Els parquímetres intel·ligents i l'app smou són novetats de la nova mobilitat.

15/06/2020 11:48 h

Vanessa Castillejo Bella

L’Ajuntament de Barcelona estén l’AREA amb un total de 9.558 noves places, en una primera fase, que s’allargarà fins a l’octubre de 2020. L’objectiu és regular espais de la ciutat que fins ara s’utilitzaven com aparcament gratuït per part de conductors forans, fet que incrementa la densificació del trànsit en aquestes zones, així com la pol·lució. A més, l’ampliació també dona resposta a les peticions d’alguns barris per prioritzar l’aparcament per als residents de les zones més deficitàries.

En paral·lel, també se senyalitzaran un aproximat de 3.186 noves places d’estacionament per a les motos.

Una mobilitat més sostenible al districte

Al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, s’ampliaran 324 places de cotxes i 108 places de motos a Sant Gervasi – la Bonanova en el marc del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) ’Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic’. La nova mobilitat de la ciutat  s’adapta a la sortida progressiva del confinament provocat per l’emergència sanitària de la covid19 i es busca l’adopció de mesures que assegurin les màximes garanties sanitàries en els desplaçaments a la ciutadania i que, alhora, tornin a encaminar la mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), fomentant l’anar a peu, en transport públic i en bicicleta.

Barcelona té actualment 49.823 places d’estacionament regulat en superfície per cotxes, sense considerar les places reservades: 7.716 d’AREA Blava per fomentar la rotació de vehicles al voltant de zones amb un ús intensiu, 38.817 d’AREA Verda amb preferència per a residents però possibilitat d’ús forà i 3.290 d’AREA Exclusiva residents. A banda, hi ha senyalitzades 74.394 places d’aparcament per motos i 9.575 per càrrega i descàrrega. Es calcula que en total resten 55.905 places d’estacionament no regulat a tota Barcelona.

L’AREA com a eina de gestió de la mobilitat sostenible

Té com a objectiu regular la demanda d’aparcament al carrer optimitzant l’espai disponible, disminuir els desplaçaments en vehicle privat i afavorir els mitjans de transport més sostenibles i menys contaminants.

Les places d’estacionament regulat d’AREA Blava de Barcelona estan ubicades als voltants de les zones de servei amb sector terciari, zones comercials, hospitals, escoles, etc. amb l’objectiu de facilitar l’estacionament dels vehicles el més a prop possible del destí de les seves gestions, afavorint la rotació d’aquestes places, amb el compromís de deixar lliure la plaça per un altre usuari el més aviat possible.

Les places d’estacionament regulat d’AREA Verda de Barcelona tenen com objectiu prioritzar l’estacionament dels residents de la zona sobre els dels no residents.

Adaptació tecnològica amb nous parquímetres intel·ligents i app smou

L’AREA s’adapta tecnològicament a la mobilitat del futur amb la implantació dels nous parquímetres a tota la ciutat, que permeten mitjançant el reconeixement dels vehicles el tractament amb diferents tarifes, segons la seva etiqueta ambiental, així com les eines de predicció, a disposició de les usuàries i usuaris, que permeten la planificació dels desplaçaments i el coneixement de l’estat de l’aparcament en superfície, evitant així el trànsit generat en la cerca d’aparcament amb desplaçaments innecessaris.

Un cop finalitzada la instal·lació dels 2.073 nous parquímetres s’incrementen les mesures per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, atès que el nou model incorpora el reconeixement del distintiu ambiental de la DGT assignat a cada vehicle, penalitzant les tarifes d’aquells vehicles més contaminats. A més, els parquímetres també estan preparats per aplicar el component variable de la taxa de l’estacionament regulat en cas d’Episodi de Contaminació Atmosfèrica.

Els nous parquímetres ja no necessiten impressió del tiquet d’estacionament ni col·locar-lo a la part interna del vehicle, ja que reconeixen la matrícula del vehicle i emeten comprovants digitals que són consultats pels dispositius de vigilància al carrer. Aporten diverses millores pensant especialment en l’experiència de l’usuari, ja que es tracta d’un disseny més modern i accessible, amb una pantalla a color més gran i usable. Es millora també el procés de pagament ja que incorpora per primera vegada la tecnologia contactless pel pagament per targeta i dispositiu mòbil, fet que augmenta la seguretat de l’operació i la facilitat d’ús.

Una bona alternativa als parquímetres és l’app smou, que incorpora diversos serveis i entre els quals es troba l’apparkB, que permet pagar l’estacionament a l’AREA Verda i Blava. En aquest sentit, l’smou permet gestionar l’estacionament de manera ràpida, senzilla i còmode, directament des del telèfon mòbil, i tenint en compte la situació sanitària actual suposa una mesura de protecció més per evitar tocar la pantalla tàctil del propi parquímetre. L’smou està disponible per a la seva descàrrega gratuïta a dispositiu iOS i Android.

Els usuaris de les zones de residents disposen també de l’app ONAparcar resident mitjançant la qual poden gestionar els seus tiquets de forma diària, setmanal o trimestral, i també eviten desplaçaments innecessaris o contactes físics amb el parquímetre. Les dues aplicacions mòbils estan perfectament integrades amb els nous parquímetres, fet que permet als usuaris poden finalitzar les seves operacions amb el parquímetre en el cas que el dispositiu mòbil presenti alguna incidència o s’hagi quedat sense bateria.

Noves tarifes ambientals

Entre les mesures adoptades recentment en el marc de l’estratègia global de la nova mobilitat sostenible, destaca l’aplicació de les noves tarifes ambientals, que incorporen els criteris definits per la Direcció General de Trànsit (DGT) per valorar el nivell de contaminació dels vehicles que estacionin tant en l’AREA Blava com en l’AREA Verda d’ús forà. En aquest sentit, els vehicles de 0 emissions podran estacionar de manera gratuïta a l’AREA Blava pel temps màxim estipulat.

Amb la nova normativa es regula també la franja del migdia de l’AREA Blava, de 14h a 16 h. A més, es penalitza la mala utilització del servei, revisant l’import de cancel·lació de denúncia,que passa de 7€ a 9€.

 

Etiquetes associades a la notícia