Comença l’eradicació progressiva de l’ús del glifosat

11/02/2016 13:34 h

Regina Navarro

Durant el mes d’abril, en deu barris de la ciutat es deixarà de fer servir el glifosat i es farà un seguiment i una avaluació de com hi surten les herbes, de les necessitats de desherbar i de les alternatives ecològiques per mantenir els espais verds. Aquestes proves serviran per ajustar tècniques i freqüències i eradicar definitivament l’ús del glifosat de cara al 2017.

Es començarà a treballar en un barri de cada districte, amb tipologies urbanes diferents. Així es podran avaluar les necessitats de les diferents zones de la ciutat.

La gestió de les herbes sense l’ús d’herbicides químics es durà a terme mitjançant diferents accions. Als escocells dels arbres es deixaran créixer les herbes espontànies i, quan convingui, s’eliminaran de forma manual o amb maquinària específica. En el manteniment dels arbres viaris s’utilitzarà escorça de pi (el que s’anomena encoixinat), per controlar la proliferació d’herbes. I finalment, en les noves urbanitzacions es plantaran plantes vivaces i gramínies, més adaptades al clima.

Un canvi de paisatge

El projecte anirà acompanyat d’una campanya de comunicació per explicar el canvi de paisatge que comportarà la implantació d’una jardineria sostenible. “Aquesta transició cap a una jardineria més ecològica també és cultural, perquè hi haurà un canvi en el paisatge urbà”, ha explicat la comissionada d’Ecologia, Eva Herrero. En aquest sentit, Herrero ha afirmat: “L’ús indiscriminat dels herbicides químics té costos per a la salut i el medi ambient que ni l’Administració ni els ciutadans no poden assumir.”

També es promourà la participació de la ciutadania en aquesta prova pilot, amb la implantació de processos de cogestió amb entitats veïnals, escoles i veïns.

L’eradicació de l’ús del glifosat es va aprovar per unanimitat en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 22 de desembre de 2015, i implica que a partir de la mateixa data de l’any 2016 s’eliminarà totalment aquest component a la ciutat. La decisió es va prendre després que l’Organització Mundial de la Salut declarés que el glifosat és, probablement, cancerigen per als humans.