Comencen les obres que transformaran l'Eix Pere IV en un espai cívic

14/05/2016 11:53 h

Ajuntament de Barcelona

Es comencen els treballs de reurbanització entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao, que duraran un any i convertiran aquest tram en un entorn més agradable, pacificat i amb prioritat per als vianants i les bicicletes. El tram es configurarà com un carrer de sentit únic en direcció de Besòs.

La transformació del carrer de Pere IV ja està en marxa en el tram comprès entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao. Es tracta de l’inici de la remodelació integral de l’Eix Pere IV, amb què es vol convertir el carrer en un nou eix cívic i patrimonial de la ciutat. En aquest sentit, el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha afirmat: “Serà una transformació urbana, però també social i econòmica que aplegarà molta activitat al voltant de Pere IV.”

La reforma es durà a terme per trams, i la previsió, un cop acabat aquest primer tram, és continuar per l’extrem de la banda del Besòs i de la rambla de Prim. En el marc de la transformació de tot el carrer de Pere IV, el Districte de Sant Martí col·labora amb les entitats veïnals i ciutadanes que reuneix la Taula Eix Pere IV, per dinamitzar l’entorn en els àmbits social, cultural i econòmic.

Prioritat als vianants i les bicicletes

La nova calçada del carrer tindrà un carril bici bidireccional segregat al costat de muntanya que garantirà la seguretat dels ciclistes a la vegada que permetrà una convivència adequada entre els diferents mitjans de transport. Pel que fa als vianants, gaudiran de voreres més amples a ambdós costats de l’eix, concretament de 5,45 metres d’amplada. A més, s’hi instal·larà un nou enllumenat urbà amb tecnologia LED i s’hi plantaran til·lers.

Afectacions de trànsit i de la xarxa de bus

Des de l’inici de les obres aquest tram tindrà només un sentit en direcció de Besòs i es recomana l’accés únicament per al veïnat i els vehicles de serveis. Pel que fa a la xarxa de bus, hi haurà afectacions, informades degudament a les parades, en les següents línies: 40, 42, B20, B25, N8 i N11.