Compra d’un edifici al Raval per tanteig i retracte

La Comissió de Govern ha aprovat la compra d’un edifici al carrer d’en Santcliment, al Raval, mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte, amb què el consistori pot adquirir propietats en venda per sota del preu de mercat i ampliar el parc d’habitatge públic. L’operació suposa una inversió total de 2,46 milions d’euros, en què també s’inclou una partida per a la rehabilitació del conjunt.

04/07/2024 11:36 h

Ajuntament de Barcelona

L’edifici té una superfície construïda de 832 metres quadrats i consta de nou habitatges, dels quals només un està actualment en règim de lloguer, i dos locals a la planta baixa. Els vuit habitatges sense ús es destinaran a lloguer públic.

Seguint la recomanació dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), es procedrià a rehabilitar els espais interiors i canviar la distribució dels habitatges mitjançant una inversió d’1,66 milions d’euros. La façana principal no té desperfectes importants, i la façana posterior i la coberta es van rehabilitar el 2017, per la qual cosa no caldrà dur-hi a terme cap actuació.

Dret de compra preferent

El dret de tanteig i retracte, que atorga preferència a l’Ajuntament en una operació de compra, permet guanyar habitatge públic en zones denses i tensionades i on és difícil impulsar la nova construcció. En el cas de l’edifici del carrer d’en Santcliment, els 800.000 euros del preu de compra se situen gairebé un 5% per sota de la mitjana del preu per metre quadrat del barri, i un 23% menys que la mitjana de Ciutat Vella.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades