Compromís per la lluita contra la islamofòbia de gènere

El Pla municipal contra la islamofòbia es va aprovar el gener del 2017 per assenyalar la islamofòbia com una forma de discriminació i combatre-la per millorar la cohesió social i la convivència a la ciutat. Fins ara s’han implementat 22 de les 28 mesures del pla. La lluita contra la discriminació i les actituds racistes cap a les dones musulmanes i la islamofòbia a les xarxes socials són els principals reptes fins que acabi el pla, el juny del 2019.

11/07/2018 18:28 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla municipal contra la islamofòbia, pioner a l’Estat, posa l’accent en l’acció social i la intervenció de manera integral amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la convivència a la ciutat. S’articula en quatre eixos principals: assenyalar la islamofòbia com una forma de discriminació, trencar els estereotips i els estigmes sobre l’islam i les persones musulmanes, normalitzar la diversitat cultural i la llibertat de culte i reforçar els mecanismes de garantia contra les discriminacions islamòfobes. Aquests eixos s’han articulat de manera transversal en 28 accions, de les quals s’han implementat 22. El pla té vigència fins al juny del 2019.

Des de l’aprovació del pla, el gener del 2017, s’ha fomentat i treballat als centres escolars la sensibilització en contra dels discursos de l’odi i la discriminació. El personal municipal també ha rebut formació interna sobre islamofòbia i interculturalitat. S’han realitzat 55 sessions formatives, en què han participat 1.474 persones.

En els divuit mesos d’aplicació del pla s’ha reforçat la Xarxa BCN Antirumors per difondre informació sobre interculturalitat i diversitat religiosa a fi de prevenir estereotips i contrarestar prejudicis. Per visibilitzar i denunciar la islamofòbia, s’ha creat un observatori de delictes i discursos d’odi i s’ha ampliat la línia de treball sobre la islamofòbia a l’Oficina per la No Discriminació.

Els reptes de futur

La lluita contra la islamofòbia de gènere, contra qualsevol discriminació vers les dones musulmanes i contra les discriminacions islamòfobes a les xarxes socials i internet són prioritats que s’afegeixen a les accions del pla que s’implementaran fins al 2019.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades