Comunicat sobre espectacles estigmatitzants a Catalunya

L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Aliança catalana de lluita contra l'estigma per raons de salut mental, emeten un comunicat en contra dels espectacles estigmatitzants arran de l'estrena d'un d'ells a la ciutat de Barcelona.

23/06/2017 11:03 h

barcelona.cat

El comunicat lamenta l’existència d’espectacles que caricaturitzen les persones que viuen amb un problema de salut mental, fet que consolida els perjudicis existents i perjudica la plena integració en els diferents àmbits de la seva vida.

Els estereotips que es projecten sobre les persones que tenen un trastorn mental acaben reflectint-se en els comportaments que tendeixen a ser discriminadors i estigmatitzadors, els prejudicis que se’n deriven són simplificacions que contenen moltes inexactituds i no es corresponen amb la realitat de les persones sobre les quals recauen.

L’Ajuntament de Barcelona conta amb un Pla de salut mental per la ciutat, amb més de cent accions de prevenció i suport per millorar el benestar psicològic de la població i  la qualitat de vida de les persones afectades, mitjançant el qual es compromet a continuar donant suport a la lluita contra l’estigma per raons de salut mental, per tal d’assolir una societat que rebutgi la seva discriminació i menyspreu de forma pública.

 

Més informació