Conclusions del procés participatiu del Pla d'equipaments del Poble-sec

El procés participatiu desenvolupat al llarg de 2017 al Poble-sec ha permès copsar l'opinió de 534 persones (almenys 250 diferents, representant més de 30 entitats) sobre els equipaments amb què compta i que necessita el barri. Està previst fer-ne el retorn al veïnat presentant aquest informe al Consell de Barri del Poble-sec previst pel 21 de març de 2018, al qual us emplacem a assistir. L’informe del procés participatiu serà un dels documents a partir dels quals el Districte de Sants-Montjuïc redactarà ara el Pla d'equipaments del Poble-sec.

09/02/2018 01:07 h

Districte Sants-Montjuïc

L’informe descriu el procés participatiu desenvolupat a partir de l’abril de 2017: presentació, diagnosi compartida, propostes d’equipaments i, ara, retorn a la ciutadania. El resum dels resultats del procés inclou les principals conclusions de cadascuna de les sessions i espais de participació que s’han celebrat. Les diverses reflexions i aportacions sorgides als debats hauran de guiar ara la redacció del Pla d’equipaments del Poble-Sec:

• Recuperar i reaprofitar espais existents i destinar-los a més d’un ús.
Distribuir territorialment l’oferta entre els recursos existents.
• Permetre la gestió cívica d’alguns equipaments.
• Afavorir el treball en xarxa dels diversos equipaments existents.
Tenir present l’orografia del barri en la concreció dels usos per a cada equipament, i positivar la muntanya.

Les principals necessitats del Poble-sec en matèria d’equipaments serien, per ordre de prioritat (segons valoracions de la sessió de debat ciutadà de propostes):

Espais de trobada per a gent gran: on realitzar tallers i activitats, alhora que professionals i persones voluntàries els puguin oferir suport.
Espais de suport per a totes les famílies, però especialment per a aquelles en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’espais com una ludoteca (també ambiental), un espai de trobada, un espai maternal de criança compartida i un servei d’estudi assistit per a infants i joves.
Espais formatius, sobretot per a la formació d’adults.
Espai autogestionat per joves: on poder realitzar tallers i disposar d’espais de trobada; també espais per a joves desocupats.
Espais culturals: un espai per als Castellers del Poble-sec i altres entitats de cultura popular, un espai per mostrar arts en viu i/o teatre públic i un espai per acollir grans exposicions i esdeveniments de gran format.
Equipament esportiu municipal que pugui acollir tots els usos necessaris (pistes, gimnàs, piscina, etc.).
Espai polivalent i per a usos veïnals: de gestió comunitària, que pugui donar resposta a diverses necessitats. També un equipament o lloc per a la realització de diverses activitats per part de les entitats, en el qual aquestes puguin disposar de magatzems.
Espais de coworking i de promoció de l’economia cooperativa i comunitària: activació econòmica que fomenta l’economia cooperativa i comunitària, però també espais de treball cooperatiu i d’intercanvi de serveis.
Espais assistencials per a persones en situació de vulnerabilitat: menjadors socials. Actualment n’existeixen dos, però potser caldria plantejar-se’n un tercer.

Consulteu el document adjunt per poder llegir les propostes amb més detall i saber si han acabat el procés com a viables, inviables o en estudi.

Etiquetes associades a la notícia