CONNECTEM! per prevenir la soledat en la infància

Els continguts han estat elaborats en col·laboració amb el Departament de Promoció d'Infància de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de l'Estratègia municipal contra la soledat.

25/01/2023 09:20 h

Carme Pollina Tarres

CONNECTEM! és un nou espai web amb propostes per a pares i maresinfants, docents educadors/ores per contribuir a prevenir i pal·liar la soledat dels infants de manera lúdica i efectiva. Els continguts d’aquest espai formen part del web elfuturesnostre.org i han estat elaborats sota la supervisió del Departament de Promoció d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia municipal contra la soledat.

El web proposa apartats diferents per tal que tothom, pares i mares, i també els mateixos infants, puguin reconèixer possibles estats de soledat no desitjada. I al mateix temps ofereix recursos i activitats per treballar en família, a l’escola o bé entre grups d’iguals. Un dels recursos que inclou el web és el joc ANTÍDOTS, que permet reflexionar i aportar accions per pal·liar la soledat no desitjada en format de joc de cartes intergeneracional.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia