El dijous 2 de desembre se celebra el Consell ciutadà de les Corts

El dijous 2 de desembre a les 16 h, se celebra el Consell ciutadà del districte.

25/11/2021 11:50 h

Districte Les Corts

L‘ordre del dia és:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informar el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022
  3. Informar el Projecte Normatiu del Reglament de Participació
  4. Precs i preguntes

Totes aquelles persones membres del Consell que vulguin assistir, tant de forma presencial com virtual,  ho han de comunicar a la següent adreça electrònica serveisjuridicslescorts@bcn.cat fins dimecres dia 1 de desembre a les 16 h indicant en quin punt de la ordre del dia volen intervenir tenint en compte que únicament poden intervenir sobre els temes concrets que figuren a l’ordre del dia.

Aquells que sol·licitin expressament l’assistència virtual, rebran l’enllaç el mateix dia de la sessió per fer el seguiment de la sessió de forma telemàtica per videoconferència.

Què és el Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà de Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials de districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

Té les funcions següents:

  • Assessorar el Consell de Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts.
  • Conèixer i debatre el Programa d’actuació del districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte.
  • També exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.