Consell de Cent, proper objectiu per a la Superilla

Al novembre s'ha fet la cinquena trobada del Grup Impulsor de la Superilla de Sants-Hostafrancs, amb la participació de representants de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, l'equip Rizoma, Zumzeig Cine i la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs (FAECH), a més dels tècnics municipals i polítics del Districte.

12/12/2017 11:36 h

Mupert

Des que fa tres anys es va constituïr aquest grup impulsor, al barri d’Hostafrancs s’han dut a terme diverses actuacions a l’espai públic i la mobilitat per recuperar llocs per als vianants, diversificar els usos dels carrers i alleugerir l’espai de vehicles privats. Així, han passat a ser de plataforma única dels carrers de Forn, Ermengarda i Miquel Bleach. També s’han reurbanitzat les places de Pérez Moya, Herenni i Joan Pelegrí. Actualment s’estan treballant noves propostes per millorar l’accessibilitat per al vianant en carrers que encara no han estat pacificats, així com l’habitabilitat dels espais públics o la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Per tot això, es fa imprescindible evitar el trànsit de pas que travessa el barri. Concretament, s’estima que dels 10.000 vehicles que circulen diàriament pel tram de Consell de Cent que correspon a Hostafrancs, 6.500 són de pas: només fan servir aquest carrer i el del Moianès com a drecera per evitar la plaça d’Espanya. N’hi ha que hi giren directament des del carrer de Tarragona i d’altres que el creuen des d’Aragó per agafar els estrets carrers de Sant Nicolau i de Béjar i arribar així fins a Consell de Cent.

Per evitar aquest trànsit de pas, es proposa dificultar l’accés d’aquests vehicles al carrer de Sant Nicolau i convertir el de Béjar i el del Príncep Jordi en vies de plataforma única, on tot l’espai és vorera i la prioritat és per als vianants. També falta per reurbanitzar el carrer de la Torre d’en Damians entre Consell de Cent i Creu Coberta. Pel que fa al carrer del Consell de Cent, es pretén reduir la circulació a un sol carril per guanyar-hi un carril de serveis, un d’aparcament de bicis i motos (o bé més espai de vorera) i un carril bici de doble sentit que tindrà continuïtat al carrer del Moianès. Hi ha la voluntat de fer tot això durant l’actual mandat municipal, tot i que és probable que quedi pendent alguna de les actuacions.

El procés participatiu per acabar de definir la Superilla de Sants-Hostafrancs continuarà previsiblement amb una nova reunió del Grup Impulsor al gener.

Notícies relacionades