Constituïda la Taula de Salut Mental de Sant Martí

La Comissionada de Salut i Diversitat Funcional Gemma Tarafa, el Regidor del Districte Josep Mª Josep Maria Montaner, la Consellera de Salut del Districte Eva Campos i el Conseller Tècnic Marc Andreu, inauguren la constitució de la Taula de Salut Mental de Sant Martí, la cinquena de les taules de districte previstes al Pla de Salut Mental de Barcelona aprovat al setembre de 2016

18/01/2019 09:24 h

barcelona.cat

El dimecres 16 de gener a la Seu del Districte es va constituir la Taula de Salut Mental de Sant Martí amb l’objectiu de ser un espai tècnic de reflexió, d’intercanvi de recursos i treball en equip per prevenir i millorar la salut mental del districte. Aquest és el cinquè districte de la ciutat que posa en marxa una taula de salut mental pròpia, després de Sant Andreu, Ciutat Vella, Nou Barris i Horta-Guinardó.

El Pla de Salut Mental de Barcelona, aprovat el setembre de 2016, s’estructura en 4 línies estratègiques, 11 objectius i 111 línies d’acció concretes durant el període entre el 2016 i el 2022. Estableix per primera vegada la salut mental com a prioritat de ciutat i defineix una estratègia àmplia i integral per a abordar una problemàtica molt estesa: 1 de cada 4 persones conviurà amb un trastorn mental al llarg de la seva vida.

El Pla preveu la creació de les taules de salut mental a nivell de territori per articular tots els agents de la salut mental dels districtes, assegurar la planificació de les diferents línies d’acció i aprofitar potencialitats i detectar necessitats del districte en matèria de salut mental. Així, la Taula de Salut Mental de Sant Martí cercarà la implicació dels agents del districte relacionats amb la salut mental per dinamitzar les xarxes, millorar-ne la coordinació i crear les comissions de treball necessàries en funció del pla de treball prioritzat. També preveu l’elaboració d’un pla de treball que es traslladarà tant a la Taula de salut mental de Barcelona com al Consell de Salut del districte.

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte hi són el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i les oficines de l’habitatge, entre d’altres. Segueixen els principis de simetria, participació activa, autonomia i consens.