Consulta internacional per a la licitació de l’operador publicoprivat d’habitatge assequible

La creació de l’operador metropolità d’habitatge de lloguer avança amb la consulta al mercat internacional sobre les condicions jurídiques, econòmiques i tècniques que permetrien un model de gestió publicoprivada de l’habitatge assequible.

25/07/2018 16:17 h

Ajuntament de Barcelona

La consulta preliminar és el pas previ a la convocatòria del concurs públic per adjudicar el 50% de gestió privada de l’operador. El 50% restant continuarà sent competència conjunta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona. El període de consulta estarà obert entre els mesos de juliol i setembre i té l’objectiu de recollir la màxima informació per enriquir i millorar les bases de la licitació.

La projecció del procés participatiu és internacional, ja que es tracta d’un model d’habitatge sense antecedents a l’Estat espanyol, però totalment implantat arreu de la Unió Europea, on les inversions del sector privat en lloguer assequible són habituals. Per aquest motiu, la consulta està destinada a compilar les opinions expertes de les empreses que tenen consolidades les estratègies de cooperació publicoprivades.

L’actual societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA (HMB), avui encara totalment pública, es transformarà en la futura aliança publicoprivada que operarà tant a Barcelona com a l’àrea metropolitana, i que en total preveu crear i gestionar al voltant de 4.500 habitatges de lloguer assequible.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades