Consulta totes les propostes presentades al procés participatiu del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023

Accedeix a la plataforma Decidim Barcelona per fer el seguiment del debat sobre cada proposta presentada en aquesta fase inicial al projecte pioner dels pressupostos participatius.

06/02/2020 09:14 h

Districte Sant Andreu

Aquests dies el veïnat que ha assistit als primers consells de barri ja ha fet arribar les seves idees i iniciatives per invertir els 7,5 milions dels pressupostos participatius que pertoquen al nostre districte. Les persones interessades podeu bé venir presencialment a les sessions que trobareu en l’arxiu adjunt o bé consultar periòdicament aquest enllaç de la plataforma Decidim Barcelona, espai en el qual s’actualitza tota la informació del procés.

Els primers projectes que s’han presentat recullen temes tan diversos com el pla d’usos de la plaça Masadas i entorn, la millora del coneixement de la programació de la Tardor Solidària o un procés participatiu sobre el futur de la nau Bòstik. Si tu també tens alguna proposta, no dubtes en fer-la arribar als espais corresponents de participació per tal de poder-la recollir.

Els espais de participació

La ciutadania està convocada a la presentació i debat sobre les propostes inicials plantejades en el PAD, a la presentació de projectes i a la seva selecció, cosa que es podrà fer a través de trobades presencials i telemàticament. En els següents enllaços podreu veure els diferents espais que s’habilitaran als barris de Sant Andreu:

  • els Consells de Barri extraordinaris, òrgans de participació territorial
  • els debats sectorials i especials, sessions de participació per temàtiques específiques
  • els punts de participació itinerants, a les places i als equipaments
  • la plataforma decidim.Barcelona, espai de participació telemàtica

Com participar als pressupostos participatius

La ciutadania pot presentar projectes que siguin perdurables en els temps, com ara la construcció d’equipaments (de dimensions reduïdes com pistes esportives o punts verds), les millores en equipaments existents (com ara uns vestidors esportius. una aula d’informàtica, o rehabilitacions de naus), les millores de l’espai públic (com ara la pacificació d’un carrer o l’ampliació d’àrees d’esbarjo de gossos), i la instal·lació d’infraestructures (com ara bancs, escales mecàniques o àrees de jocs infantils).

Un cop definits els projectes, els equips tècnics municipals seleccionaran les iniciatives que compleixin els requisits tècnics, i les que rebin més vots de la ciutadania es faran realitat. En el procés de selecció hi podran participar les persones majors de 14 anys empadronades a la ciutat, que podran donar suport a les propostes de dos Districtes (el de residència, i un altre).

El calendari del procés participatiu es resumeix en tres fases principals:

  • fase de debat i presentació de projectes (fins al 27 de març);
  • fase de priorització prèvia a la votació (del 20 al 30 d’abril); i
  • fase de votació final (del 26 de maig al 7 de juny).

Els projectes seleccionats s’incorporaran als PAD dels Districtes i es dotaran de la inversió necessària a través del Pla d’Inversió Municipal del mandat (el PIM) per fer-los realitat abans del 2023.