Contracta de neteja: més flexibilitat i adaptació a cada barri

El servei de neteja i de recollida de residus que es desplegarà durant els pròxims 8 anys seguirà criteris de proximitat i d’adaptació a les característiques de cada barri. La plantilla s’ampliarà en 400 persones, fins a arribar a un total de 4.400, s’introduiran canvis mediambientals en la flota de vehicles, s’utilitzaran les noves tecnologies per optimitzar el servei i es fomentarà la participació ciutadana a través de diferents canals.

22/03/2021 14:58 h

Ajuntament de Barcelona

La nova contracta de neteja i recollida de residus és una de les inversions municipals més importants i té una durada de vuit anys. El nou servei, que s’adjudicarà per lots territorials a diferents empreses, augmentarà la recollida selectiva i la neteja viària, introduirà les noves tecnologies, reduirà l’impacte ambiental i promourà la participació ciutadana. El Ple municipal del mes de març ha aprovat definitivament el nou contracte de neteja i la mesa de contractació per incorporar 400 persones més al servei.

Recollida selectiva i neteja viària

En el marc de l’estratègia municipal de residu zero, s’augmentarà la recollida selectiva amb l’objectiu de passar del 40% actual al 55% el 2025. També s’avançarà cap a un sistema individualitzat de recollida selectiva i de reducció dels residus generats a la ciutat. El servei de recollida i neteja viària s’adaptarà als usos i les necessitats concretes de cada barri, diferenciant els nuclis antics de les zones comercials i les zones de muntanya de les zones amb més densitat de persones o les noves fórmules urbanístiques com les superilles.

    Les accions que es duran a terme per incrementar la recollida selectiva són les següents:
  • Instal·lació d’un 25% més de contenidors de les diferents fraccions i reducció d’un 17% dels contenidors de rebuig, els grisos.
  • Més envasos al contenidor groc: s’hi podran llençar envasos lleugers, plàstics i metalls.
  • Agrupació dels contenidors de les diferents fraccions: el de l’orgànica deixarà d’estar amb el contenidor de rebuig i estarà al costat dels de paper, vidre i envasos.
  • Sistemes de recollida adaptats a espais de difícil automatització, com els nuclis antics.
  • Contenidors més baixos per millorar la visibilitat, i de diferents mides.
  • En els pròxims anys, els contenidors tindran boques calibrades al residu que s’hi llença i s’hi introduiran sistemes d’identificació dels usuaris per l’obertura i tancament de les tapes.

Noves tecnologies

A més de la introducció de contenidors intel·ligents amb sistemes d’identificació d’usuaris, per optimitzar el servei, tots els dispositius tindran un sistema de control automatitzat per a la gestió, que també facilitarà dades sobre el funcionament, que s’analitzaran constantment per millorar la resposta a les diferents necessitats.

Reducció de l’impacte ambiental

Per reduir emissions i contribuir en la lluita contra l’emergència climàtica:

  • Es renovarà la flota amb vehicles menys contaminants, s’augmentarà el nombre de vehicles elèctrics del 20% actual a un 66%.
  • Els nous vehicles i la nova maquinària de neteja disminuiran els nivells de soroll del servei.

Participació ciutadana

Les noves tecnologies incorporades al servei de neteja facilitaran també un control més constant amb el veïnat i el teixit comercial.

Es crearà una nova aplicació web per facilitar que la ciutadania consulti els detalls del servei de neteja i de recollida de residus al barri, i en pugui fer retorn i aportar propostes de millora.

A més, es desplegaran comissions de seguiment del servei a cada barri, formades pel veïnat, el districte i l’àrea de neteja i recollida de residus per avaluar i debatre el funcionament del servei, detectar-ne necessitats i incorporar-hi millores.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades