Coordinació municipal dels serveis funeraris durant la crisi sanitària

A partir de dissabte, 28 de març, i mentre duri la crisi sanitària per la Covid-19, s’estableix un nou protocol de coordinació de tots els serveis funeraris de la ciutat per agilitzar els tràmits i l’operativa de totes les fases del procés, oferir a les famílies un acompanyament en el dol de manera acurada, dins les limitacions de la situació actual, i garantir el servei universal i bàsic a totes les persones. A més, s’estableix un preu bàsic de servei comú per a tots els casos.

27/03/2020 21:04 h

Ajuntament de Barcelona

Des del 13 de març, i d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma, el Govern de la Generalitat ha ordenat suspendre les activitats de vetlla tant als tanatoris públics com als privats. També es restringeix l’acompanyament dels difunts en la destinació final, que des de l’1 d’abril permet tres familiars als enterraments, però cap a les cremacions. Els acompanyants hauran de complir escrupolosament les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries i assistir-hi proveïdes de les mesures de seguretat i protecció corresponents, des les quals hauran de fer ús durant tota l’estada al recinte.

Tenint en compte la tensió emocional que provoca la impossibilitat d’acompanyar els difunts en el moment del comiat, un cop se superi la crisi sanitària s’habilitaran espais dins dels recintes perquè els familiars puguin fer un acte de comiat, sense cap cost. D’altra banda, s’ha posat en marxa un telèfon de suport emocional (649 756 713), en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que oferirà atenció de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 hores.

A més, s’ha establert un preu unitari de servei bàsic de 2.450 euros per a tots els decessos.

Un servei coordinat i amb capacitat d’ampliació

S’ha establert una taula de coordinació operativa, formada pel Consorci de Salut, les operadores funeràries i la societat Cementiris de Barcelona, per assegurar que en tot moment hi ha la capacitat necessària per fer front a l’increment sobtat del nombre de defuncions.

A més, estem en contacte amb els representats de les comunitats musulmanes de la ciutat per atendre totes les persones que vulguin enterrar els seus familiars definitivament a Barcelona o que vulguin fer un sepeli provisional. A causa de les circumstàncies actuals, s’avancen les obres d’ampliació del recinte islàmic del cementiri de Collserola. Paral·lelament, tenint en compte el possible escenari d’augment de defuncions a causa de la Covid-19, s’han localitzat un total de 98 nínxols agrupats i 94 places en tombes a terra fora del recinte islàmic que compleixen els requeriments principals de la fe musulmana.

També s’està treballant la possibilitat d’instal·lar un nou forn crematori a les instal·lacions del cementiri de Montjuïc.

Preguntes freqüents

Quant costa el servei funerari?
S’estableix un preu unitari de servei bàsic de 2.450 euros per a tots els decessos, que inclou el trasllat i la custòdia del difunt fins a les dependències dels serveis funeraris i l’enterrament o la incineració, segons l’opció que triï la família. En el cas de les incineracions, inclou l’urna i l’entrega de les cendres al domicili familiar.

Si volen, les famílies poden pactar un servei superior. En cas de tenir contractada una assegurança de decés, es poden triar lliurement els serveis i productes a contractar. Si no s’esgota tot el capital assegurat, es té dret a demanar el retorn del capital sobrant.

Com es poden recollir les cendres d’un familiar?
El personal de Cementiris de Barcelona lliurarà les cendres de la persona difunta en una urna al domicili familiar, quan sigui possible, i després d’haver concertat el dia amb la família. Es tracta d’un servei gratuït.

Si les famílies ho sol·liciten, les cendres es poden guardar en custòdia al cementiri de Montjuïc, sense cap cost addicional, fins que acabi la situació de confinament.

Quan es podrà anar a posar flors al nínxol familiar?
Una vegada s’aixequin les recomanacions de confinament, els cementiris tornaran a obrir les portes.

Si les famílies no tenen nínxol però en volen un, se’ls podrà facilitar?
Sí. Hi ha disponibilitat de sepultures en diferents recintes de la ciutat de Barcelona, sobretot als cementiris de Montjuïc i Collserola.

És obligatori incinerar les persones que han mort per Covid-19?
No és obligatori. Els difunts es poden enterrar a la sepultura familiar. La prestació bàsica ha de permetre triar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi disponibilitat.

Com es pot tenir la certesa que han enterrat un familiar a la sepultura familiar o que l’han incinerat?
El personal que dugui a terme l’enterrament o la incineració farà en tots els casos una fotografia del procés que permeti la identificació del difunt. Aquest document gràfic es guardarà juntament amb l’expedient de cada servei per poder-lo mostrar a la família en cas que ho sol·liciti.

Què passa si el difunt no té familiars i ningú no en reclama el cos?
Es tramitarà com un servei de beneficència.

Quin és el telèfon de suport emocional en cas de pèrdua?
El telèfon 649 756 713 estarà actiu de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 hores. Atendran les trucades professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Etiquetes associades a la notícia