Cultura per a tots els barris de la ciutat

A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports s’ha presentat “Cultura als barris i acció comunitària. Dret a les pràctiques culturals i noves centralitats”, la primera de les nou mesures del pla Fem Cultura per assolir reptes com la descentralització cultural, la participació ciutadana i l’enfortiment comunitari al conjunt dels barris de la ciutat.

15/06/2021 17:34 h

Ajuntament de Barcelona

La mesura aplega cent accions específiques impulsades per l’ICUB i altres dependències municipals i d’un gran nombre de col·lectius i entitats. Totes comparteixen els objectius de potenciar la cultura als barris i la vinculació amb l’acció comunitària.

Els objectius de la mesura són els següents:

  • Desenvolupar projectes adaptats a cada territori
  • Reconèixer, donar suport i impulsar pràctiques culturals comunitàries
  • Promoure projectes de territori amb impacte de ciutat
  • Promoure programes de ciutat amb impacte territorial desconcentrant els grans esdeveniments culturals de Barcelona

Entre les línies d’actuació trobem el desplegament del Pla de centres cívics 2021-2023, el programa EQUICOM (equipaments de proximitat com a motors d’acció comunitària) i el programa Connexions en el marc de l’“Ampliem espais”, la consolidació, enfortiment i ampliació del programa Cultura Viva, el foment de l’estratègia cultural del Pla de barris i la promoció de la creació artística comunitària, entre d’altres.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades