El CAGG elabora el Decàleg d'eixos i propostes de les persones grans davant la covid-19

El Consell Assessor de la Gent Gran, a través dels seus grups de treball reunits telemàticament, elabora el Decàleg d'eixos i propostes de les persones grans davant les crisis de la covid-19, que també aporta al Pacte per Barcelona.

29/07/2020 19:17 h

barcelona.cat

El Consell Assessor de la Gent Gran s’ha reunit telemàticament en diverses ocasions i formats durant els darrers mesos, per abordar les preocupacions de les persones grans davant la pandèmia i les múltiples crisis generades o agreujades per la covid-19.

El debat i la feina dels grups de treball del Consell, i de les reunions transversals amb persones grans membres dels diferents grups i de la Comissió Permanent, han donat lloc a múltiples reflexions i propostes (que quedaran reflectides en el document de resultats dels grups), i a un document de síntesi que en recull les principals: el Decàleg d’eixos i propostes de les persones grans davant les crisis de la covid-19, que podeu trobar aquí i adjunt a la notícia, a l’apartat final “Més informació”.

Aquest decàleg, que inclou 10 grans eixos i 46 propostes, va ser ratificat pel Consell el passat 30 de juny, en sessió plenària telemàtica amb l’assistència de 56 persones i la participació del president del CAGG i regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera Alemany, el vicepresident associatiu del CAGG, Joan Martínez León, i la regidora de Salut, Envelliment i Cures i membre del Consell, Gemma Tarafa Orpinell.

Així mateix, el decàleg ha estat també aportat al Pacte per Barcelona, espai establert per l’Ajuntament per compartir i consensuar amb els diversos agents de la ciutat les mesures i actuacions a implementar per afrontar les conseqüències de la pandèmia.

El Consell ha participat molt activament en la taula plenària del Pacte i en una de les seves taules sectorials, la de Drets Socials, i a més del propi decàleg, ha aportat i exposat la mirada, les propostes i les preocupacions del CAGG i dels seus grups de treball als diferents documents que s’hi han anat treballant i consensuant, de manera que la veu de les persones grans hi ha quedat en bona part recollida.

El document final del pacte el trobareu enllaçat a la següent notícia, que informa de la seva presentació. El Consell seguirà treballant per avaluar el compliment dels compromisos adoptats, i per incorporar allò que encara no hi ha quedat inclòs.

Impuls del Pacte per Barcelona

 

Etiquetes associades a la notícia